Har alger en kerne? 7 fakta du bør vide

Alger er eukaryote celler, der indeholder dobbeltmembranøse celler og organeller. Lad os diskutere mere om cellesammensætningen af ​​alger i detaljer nedenfor.

Algeceller har en enkelt eller flere kerne, kloroplast og en mitokondrie. Nogle typer algeceller har flere kerne og er kendt som multinukleat algeceller. Kernen inde i algecellerne består af DNA som et genetisk materiale, og alle celleprocesser foregår i det.

Algecellerne kaldes nogle gange som kernebærende celler. Visse algeceller, der indeholder multiple kerner, omtales som "sifonagtig” hvilket betyder, at de multiple kerner ikke er adskilt af cellevæggene.

Lad os diskutere, om alle alger har en kerne, hvorfor har de en kerne, hvilken type kerne er til stede i alger og mange andre relaterede spørgsmål i denne artikel.

Har alle alger kerne?

Alger er en type vandplanter og er enkelte eukaryote celler. Lad os se, om alle alger har kerne eller ej.

Alle alger har ikke kerne. Prokaryote alger er dem uden nogen kerne, og den anden gruppe er eukaryote alger som indeholder kerne og andre cellulære organeller såsom mitokondrier og kloroplast. De er fotosyntetiske og er af flere typer baseret på farven på plastider, de har.

Tværsnit af en Chlamydomonas reinhardtii-algecelle en 3D-repræsentation
Chlamydomonas Billede fra Wikipedia

Hvorfor har alger en kerne?

Nucleus inde i alger tjener forskellige funktioner. Lad os se på årsagen til tilstedeværelsen af ​​kerne i algeceller.

Nedenstående viser betydningen af ​​kerne i algeceller.

  • Nucleus er en dobbeltmembranbundet organel og er lagerhuset for genetisk materiale, dvs deoxyribonukleinsyre (DNA).
  • Nucleus i alger er involveret i reguleringen og koordineringen af ​​forskellige vigtige cellulære aktiviteter.
  • Kernen i alger udfører proteinsyntese, celledeling, vækst og mange vigtige cellers signaleringsprocesser.
  • Nucleus opretholder cellens overlevelse ved at opbevare genomet og også gennemgå replikation.

Hvilken type kerne har alger?

Den eukaryote gruppe af alger indeholder kerne, som yderligere består af genetisk materiale. Lad os diskutere typen af ​​kerne i alger i detaljer nedenfor.

Alger kan have en enkelt type kerne eller multiple kerner uden nogen adskillelse af en celle væg, såsom sifonformet.

Har blågrønalger en kerne?

Blågrønalger, også kaldet cyanobakterier, tilhører gruppen af ​​prokaryoter. Lad os undersøge, om blågrønalger har en kerne eller ej.

Blågrønalger har ikke kerne, da den er kategoriseret under prokaryote algegruppe. De er fotosyntetiske i naturen , har heller ikke nogen membranbundne organeller inklusive kerne, mitokondrier, kloroplaster, Golgi-apparater osv.

1024px Cyanobacterium inline.svg
Cyanobakteriel celle Billede fra Wikipedia

Har rødalger en kerne?

Røde alger ser ud til at være røde på grund af tilstedeværelsen af ​​phycoerythrin. Lad os se, om rødalger har kerne eller ej.

Rødalger kommer under kategorien eukaryoter, og derfor er de sammensat af membranbundne organeller såsom kerne, mitokondrier, kloroplaster og kernemembran.

800px Laurencia
Rødalgebillede fra Wikipedia

Er kernemembran til stede i alger?

Nuklear membran er den ydre dækning af kernen. Lad os diskutere, om kernemembran er til stede i alger.

Den prokaryote gruppe af alger indeholder ingen nuklear membran eller membranbundne organeller. På den anden side indeholder eukaryot gruppe af alger en nuklear membran. Alger er af to typer prokaryote og eukaryote

Konklusion

For at afslutte artiklen kan vi sige, at alger er kategoriseret i to grupper, den ene er prokaryot og den anden eukaryot. Eukaryote alger indeholder kerne, kloroplast, golgi-apparater, mitokondrier og andre membranbundne organeller, hvorimod de prokaryote alger ikke har en kerne og andre membranbundne organeller. Derfor er prokaryote alger fotosyntetiske i naturen.

Læs også: