Har bakterier Vacuole: Detaljeret indsigt og fakta

Enhver vakuole er en celleorganel, der er afgrænset af en membran. De findes i både dyr og planter, og det er også mange andre arter til stede.

Det skarpe svar på, om bakterier har vakuole, vil være et ja. Det er for typisk for bakteriers celler til at have vakuoler. Vakuolerne her har vand, der har partikler i sig.

Bakterier er den organisme, der er encellede og er mikroskopiske og findes i millioner i antal både ude og inde i en organisme. Nogle af bakterier kan være skadeligt, mens nogle tjener til at være nyttige. De er kaldet til at understøtte mange livsformer.

En vakuole er enhver struktur, der findes i planten, svampe, bakterier, protister og dyr. De kaldes for at være de største celleorganeller og er formet som den store sæk. Vakuolerne er af simpel form omsluttet af en tynd membran og har væsker i sig.

De få af bakterierne og svampen celler har vakuoler der skal fungere på det brede lagerområde for at holde vandet i balance og ionerne. Dannelsen af ​​vakuolerne i disse er afhængig af bakteriernes formåen.

Hvor mange vakuoler er der i en bakteriecelle?

De levende celler er klassificeret under eukaryoter og prokaryoter. Bakterier er under prokaryoterne.

De bakterier, der almindeligvis kaldes cyanobakterierne, har gasvakuoler. Cyanobakterien kaldes også blågrønalger og lever i vand.

Cyanobakterierne laver deres egen mad og er kendt for det. De gør det via fotosynteseprocessen og ved at bruge energien fra solen. Der er mange undersøgelser, der viser, at gasvesiklerne tømmes og pustes op sammen med lyset.

Gasvakuolerne er de forbindelser, der er indeholdt i et antal gasvesikler. Disse vesikler er faktisk lange og har tendens til at være i en parallel justering og i form af bundter. Hos halobakterien og de lilla svovlbakterier er de korte og er ikke specifikt fordelt inde i cellen.

Plantecellerne har store vakuoler, men med spørgsmålet om har bakterier vakuol, mangler bakteriecellerne en i forhold til både dyr og planter. Ikke alle bakterier har vakuoler, men nogle af dem har det. Nogle af de Eksempler skal omfatte blågrønalger, halobakterier, grønne bakterier og lilla svovlbakterier.

har bakterier vakuol
Bakteriecelle- Wikipedia

Har bakterier store vakuoler?

Bakteriecellerne har vakuoler. I planterne er vakuolerne meget større end hos dyrene, for de er tilstrækkelige til forskellig anvendelse.

Selvom ikke alle bakterietyper har vakuoler, er de for det meste til formålet til opbevaring. Vakuolerne i nogle bakterier er store og kan optage mere plads, end nogle optager i planten, hvilket er 98% af arealet til celle.

Ligesom cyanobakterier er ca. 0.5 til 60 mikrometer i sin længde og repræsenterer alligevel en god variation for eksempel for bakterier. Bakterierne har således gasvakuoler uden nogen specifik størrelse.

Der er mange karakteristika, der adskiller sig i eukaryoterne og prokaryoterne. Der er tilstedeværelsen af ​​membranbeskyttede organeller i eukaryoterne, men prokaryoterne mangler det. Der findes bakterier i planktonform, som vokser frit i vand og har gasvakuoler.

Gasvakuolerne i bakterierne er faktisk fyldt med luft og er formet til rum, der er cylindriske. De er hovedsageligt til opdriftsprocessen. Gasvakuolerne findes for det meste i bakterierne, der er marinesoldater som den blågrønne eller halofilerne.

vakuum
vakuoler- Wikipedia

Har bakterier en fødevakuole?

Nogle af bakterierne og svampecellerne har vakuoler. De bruges til formålet, hvis de balancerer vand og opbevarer forskellige ioner.

Vakuolerne er lavet ved at kombinere mange små vesikler. Fødevakuoler ses således i cellerne hos protister, svampe, dyr og planter. De cirkulære områder af plasmamembranen er fødevakuolerne.

De er dannet for at fange eller fange madstykkerne, mens partiklerne trænger ind i cellen. Når noget af fødevarematerialet kommer ind i fødevarevakuolen, begynder vakuolerne at fordøje det og lagrer derefter som en energiform.

Vakuolerne i bakterier er ikke fælles for alle, men få af dem til stede. I prokaryoterne Ribosomer er lavet af 30'er og 50'er underenheder og mange indre bevogtede organeller som vakuolerne, mitokondrierne, lysosomerne, Golgi apparat er fraværende.

Har bakterier kontraktile vakuoler?

Ikke alle arter, der har kontraktile vakuoler, er fra ferskvandet. Nogle kan være en jordbeboer, nogle marinesoldater og resten kan også være parasitter.

Kontraktile vakuoler ses i eukaryoterne, der får affaldsstofferne udskilt af dem ved hjælp af kontraktile vakuoler, som er en osmoregulatorisk struktur. Det har bakterier altså ikke.

De kontraktile vakuoler er meget fremtrædende hos dem, der ikke har nogen cellevæg. Det kommer også med undtagelser ligesom Chlamydomonas, der har en cellevæg. Det handler om osmoregulering.

Nogle af de arter, der indeholder de kontraktile vakuoler, er nogle få varianter af alger, paramecium og amøbe. Der er få svampe som choanocytterne, pinacocytterne og amøbocytterne, og hydraen sammen med enkeltcellesvampene har også disse.

Disse vakuoler er de pågældende organellertyper, der trækker sig sammen og udvider sig for at regulere vandniveauet ude og inde i cellen. De kontraktile vakuoler hjælper også cellen med at absorbere mindre mængde vand. 

har bakterier vakuol
Kontraktile vakuoler- Wikipedia

Hvilke celler findes vakuoler ikke i?

Vakuoler er de organeller, som findes i både dyr og planter. De ses også i andre organismer som svampe, protister og bakterier.

Ikke alle celler har vakuoler. Planterne har kun en vakuole stor i størrelse, mens dyrene har vakuoler i dem, der er små.

Vakuolerne i dyr er små i kapacitet til at komme til at sammenligne med planterne. Tilstedeværelsen af ​​vakuoler er god i svampe, protister og nogle dyr og planter. Vakuolerne udsættes for at fungere forskelligt i forskellige celler.

Hvis planterne havde fravær af vakuoler, skal de ikke være i stand til at udføre den normale funktion og skal derfor til sidst dø. Vakuolerne er vigtige i planter, som hjælper med at opretholde strukturen og hjælper med at opbevare vand.

Inde i dyrecellerne er vakuolen lille sammenlignet med plantens, men der er tilstedeværelsen af ​​mange vakuoler, der er sagsøgt for flere funktioner. De hjælper med at få cellen beskyttet, isolerer affaldsprodukterne, hjælper med at afbalancere det hydrostatiske tryk og mere.

Hvis dyrene mangler en vakuole, vil de sulte ihjel og vil ikke være i stand til at opbevare nogen af ​​de næringsstoffer, der er nødvendige for cellens velfungerende, hvilket fører til, at den dør uden en vakuole.

Har bakterieceller en permanent vakuole?

Bakterierne er alle enkeltcellede. De kaldes også prokaryoter og formodes ikke at have nogen kerne eller enhver anden struktur med en grænse.

De permanente typer af vakuoler findes i svampecellerne og plantecellerne. Et eksempel kan være xylemet, der binder dets vakuoler sammen for at skabe xylemet. De permanente er altid blottet for regenerering.

De permanente vakuoler fyldes op med cellesaften, der hjælper dem med at holde cellen i saftig tilstand. Prokaryoterne har generelt genetisk materiale, men er ikke lukket inde i en membran. De har cirkulært DNA og er inde i cytoplasmaet.

Vakuolerne er vigtige hos dyr, men er ikke så permanente som planterne. De bruges i de fleste tilfælde til opbevaringsformål, hvilket vil adskille sig fra næringsstoffer, de nødvendige proteiner eller andre skadelige stoffer.

Har bakterier vakuoler i det hele?

Vakuolerne er struktureret til at findes i dyr, planter, svampe, nogle af protisterne og bakterier.

Til spørgsmålet om gør bakterier har vakuoler, svaret er et ja. Men for alle bakterier med vakuoler er et nej. De typiske bakterieceller har vakuoler.

Vakuolerne i bakterier bruges til at holde vand og har organiske og uorganiske molekyler. Nogle bakterier som cyanobakterier fra de blågrønne alger, halobakterierne, de lilla svovlbakterier og de grønne bakterier har vakuoler.

Hovedformålet med en vakuole i bakterier er at bruge til opbevaring af forskellige ioner og hjælpe med at balancere vand inde i cellerne. Da ikke alle af dem har vakuoler, bruges dem, der har, til opbevaringsformål.

ofte stillede spørgsmål-

Hvorfor har planter større vakuole?

Vakuoler er de organeller, der findes i planter, dyr, svampe, bakterier og også få protister.

Planterne har større centralvakuole og er større end dyr, da de skal opbevare vand og mad. Da planterne ikke kan bevæge sig som dyrene, har de brug for større reservoir.

Hvad er typerne af vakuoler?

Eventuelle vakuoler er de membrandækkede organeller og er af fire typer, almindeligvis saftvakuoler, gasvakuoler, fødevarevakuoler og kontraktile vakuoler. Alle har forskellige celler at udføre.

Hvad er grundlæggende funktionsvakuoler?

Vakuolernes funktioner afhænger af celletypen og stedet for dens placering.

Hos dyr er de små og er til for at spare på affaldsstofferne. I planter bruges de til vandbalance, der optager hele pladsen i plantecellerne.

Læs også: