Engineering

 • Sådan beregnes relativ luftfugtighed: ud fra forskellige enheder og fakta

  Måling af relativ fugtighed (RH) spiller en afgørende rolle på forskellige områder. Sådan beregnes relativ luftfugtighed" er hovedproblemet i denne artikel. Til at beregne relativ luftfugtighed bruger vi forskellige enheder

  Se mere

 • Krumtapakselpositionssensordiagram: Detaljeret indsigt

  Krumtapakselpositionssensor, som navnet angiver, er det en type sensorenhed. I denne artikel vil vi diskutere om krumtapakselpositionssensordiagram. Krumtapaksel Position Sensor Diagram har

  Se mere

 • 9+ Relativ luftfugtighed Eksempel: Detaljerede fakta

  Relativ luftfugtighed er måling af vanddamp i luften. I denne artikel vil vi diskutere forskellige eksempler. Relativ luftfugtighed (RH eller ɸ) angiver mængden af ​​vanddamp

  Se mere

 • 9+ Pressure Drag Eksempel: Detaljerede fakta

  I denne artikel vil vi diskutere forskellige eksempler på tryktræk. Trykmodstanden afhænger af kroppens tværsnitsareal snarere end det eksponerede overfladeareal. Tryk

  Se mere

 • 11+ Drag Force Eksempel: Detaljerede fakta

  I denne artikel vil vi diskutere forskellige eksempler på drag Forces med detaljeret indsigt. Trækkræfter er mekaniske kræfter, der genereres på grund af samspillet mellem et fast legeme og dets

  Se mere

 • Isentropisk effektivitet af dyse: Hvad, hvordan, flere typer, eksempler

  Hovedformålet med at bruge en dyse er at accelerere hastigheden af ​​en strømmende væske ved hjælp af tryk. I denne artikel vil vi diskutere om isentropisk effektivitet af dyse. Isentropisk

  Se mere

 • 11+ Termisk ligevægt Eksempel: Detaljerede forklaringer

  I denne artikel vil "Eksempel på termisk ligevægt" blive diskuteret med detaljerede forklaringer. Termisk ligevægtseksempel er et meget vigtigt koncept for at forstå tilstandsændringen for et stof. 11+ Termisk

  Se mere

 • 9 Eksempel på termisk udvidelse: Detaljerede forklaringer

  I denne artikel vil "Eksempel på termisk ekspansion" med detaljerede forklaringer blive diskuteret. Eksempel på termisk ekspansion er brug for et stof, når det udvider sig på grund af høj temperatur eller lav

  Se mere

 • 7 Eksempler på ægte gas: Under hvilke omstændigheder

  I denne artikel relaterede "Eksempler på ægte gas" og eksempler på ægte gas, hvilke omstændigheder der vil blive opsummeret. Eksempler på ægte gas følger ikke loven om gasser. Eksempler på ægte gas

  Se mere

 • 3 eksempler på ideel gas: Under hvilke omstændigheder:

  I denne artikel vil "Ideelle gaseksempler" og ideelle gaseksempler relaterede fakta blive diskuteret. Eksempler på ideel gas er baseret på loven om ideel gas. Men i det praktiske liv ideelt

  Se mere

 • Transformer tapspænding: Hvad, hvorfor, hvordan man finder og detaljerede fakta

  Denne artikel belyser transformatorudtagsspænding og dets relaterede fænomen. Haner er tilslutninger på viklingerne for at variere de sekundære spændingsniveauer. De fleste af transformatorerne bruger tap

  Se mere

 • Diagram for aerobt septisk system: Detaljerede forklaringer:

  I denne artikel vil "Aerobt septisk systemdiagram" og aerobt septisk systemdiagram relateret til andre fakta blive diskuteret. Aerob septisk systemdiagram bruger faktisk komponenter, der er relateret til mekaniske.

  Se mere

 • Tryktræk: Hvad, hvordan, arbejde, formel, eksempler:

  I denne artikel diskuteres det meget interresante emne "Trækkraft". Årsagen til trykmodstanden er tryksammenligning mellem overfladen af ​​en sag. Tryk træk relateret alt er snakke

  Se mere

 • Linjespændingsfald: Hvad, hvorfor, hvordan og detaljerede fakta

  Denne artikel beskriver linjespændingsfaldet og dets karakteristika. Linjespændingen er potentialforskellen mellem to faser eller linjer i et flerfasesystem. Høj modstand er

  Se mere

 • Adiabatisk turbine: Hvad, hvordan, flere typer, eksempler

  Denne artikel diskuterer om adiabatisk turbine. Udtrykket adiabatisk bruges ofte inden for termodynamikken. Det refererer til et system eller en grænse, som ikke tillader varmeoverførsel

  Se mere