Hvordan genbruges papir? Oplev papirets hemmelige liv!

Vigtige takeaways

 • Papirgenbrug er en flertrins proces der involverer indsamling, sortering og forarbejdning af brugt papir til at skabe nye papirprodukter.
 • Det første trin i papirgenbrug er indsamling, som kan gøres igennem genbrugsprogrammer ved siden af eller indleveringscentre.
 • Når papiret er samlet, sorteres det i forskellige kategorier baseret på dens kvalitet og type.
 • Det sorterede papir bearbejdes derefter til fjerne eventuelle forurenende stoffer, såsom blæk eller hæfteklammer, gennem metoder som makulering og vask.
 • Efter at forureningen er fjernet, papirfibre blandes med vand for at skabe en frugtkød.
 • Derefter renses og raffineres frugtkødet for at fjerne det eventuelle resterende urenheder.
 • Den raffinerede pulp formes derefter til ark og tørret for at skabe nye papirprodukter.
 • Genbrugspapiret kan bruges til lave en række forskellige produkter, herunder aviser, pap og silkepapir.
 • Genbrugspapir hjælper til bevare naturressourcerne, reducere energiforbruget og mindske deponeringsaffald.
 • Det er vigtigt for private og virksomheder at deltage i genbrug af papir at hjælpe med at beskytte miljøet og fremme bæredygtighed.

Papirgenbrug

Hvordan genbruges papir?

Brugt papir fra kontorer, hjem og skoler indsamles for at begynde papirgenbrugsprocessen. Derefter sorteres det efter type og kvalitet, inden det transporteres til et genbrugsanlæg.

 1. Trin 2: Fjernelse af forurenende stoffer – Hæfteklammer, papirclips og andre uønskede gæster i selskabet fjernes.
 2. Trin 3: Opslæmning – Vand blandes med papiret for at skabe en gyllelignende blanding. Denne blanding føres derefter gennem ruller for at nedbryde fibre og adskille dem fra blæk og andre partikler.
 3. Trin 4: Rengøring – Fibrene vaskes og renses for at fjerne eventuelle resterende urenheder.
 4. Trin 5: Pulp – Fibrene nedbrydes til små partikler for at danne pulp.
 5. Trin 6: Nyt papir – Pulpen bruges til at fremstille nye papirprodukter. Yderligere kemikalier og farvestoffer kan tilsættes for at opnå ønskede egenskaber.
 6. Trin 7: Tørring – Papirarkene tørres med lufttørring eller opvarmede ruller.
 7. Trin 8: Begræns brugen - Papirgenbrug kan kun gå så vidt. At reducere vores brug af papir ved at omfavne digitale alternativer og kun printe, når det er nødvendigt, kan i høj grad reducere efterspørgslen efter ny papirproduktion.

Trin 1: Indsamling af papiraffald

Da papirgenbrug bliver stadig vigtigere, er det vigtigt at forstå processen. Det første trin i denne proces er indsamling af papiraffald. Her er en oversigt over, hvordan dette afgørende skridt udføres:

 1. Sortering: Papiraffald indsamles fra forskellige kilder såsom kontorer, skoler og husholdninger. Det sorteres derefter for at adskille forskellige typer papir, såsom aviser, magasiner og pap. Dette sikrer, at genbrugsprocessen kan gennemføres effektivt.
 2. Fjernelse af forurenende stoffer: Når papiraffaldet er blevet sorteret, fjernes eventuelle forurenende stoffer, såsom papirclips eller hæfteklammer. Dette gøres for at forhindre skader på genbrugsmaskineriet og for at sikre, at det resulterende genbrugspapir er af høj kvalitet.
 3. Makulering: Efter at forureningen er fjernet, rives papiraffaldet i mindre stykker. Makulering øger papirets overfladeareal, hvilket gør det lettere at blande med vand og kemikalier i det næste trin af processen.
 4. Pulping: Det strimlede papir blandes med vand og kemikalier i en stor beholder kaldet en pulper. Denne blanding piskes derefter og omrøres for at nedbryde papirfibrene, hvilket skaber en pulp. Blækket og andre partikler adskilles også fra papirfibrene under denne proces.

Det er vigtigt at bemærke, at processen med at indsamle papiraffald involverer forskellige trin for at sikre, at genanvendelsesprocessen kan udføres problemfrit. Derudover spiller dette trin en afgørende rolle i at forhindre papiraffald i at ender på lossepladser og dermed reducere miljøpåvirkningen.

Lad mig i en lignende tone dele en sand historie om papirgenbrug. En af mine venner satte for nylig en papirgenbrugsspand op på sit kontor. I starten var der nogle betænkeligheder ved medarbejdernes deltagelse, og om de ville tage den ekstra indsats for at genbruge. Dog med ordentlig uddannelse og bevidsthed kampagner omfavnede medarbejderne helhjertet initiativ. De indså hurtigt den positive virkning af genbrugspapir, og hvordan det bidrager til en grønnere planet. Det var inspirerende at se, hvordan et enkelt skridt hen imod genbrug af papiraffald medførte en positiv ændring i deres kontormiljø.

Som du kan se, ved at forstå indsamlingsproces for papiraffald, vi kan værdsætte indsatsen for at genbruge papir og den indvirkning, det har på vores miljø.

At opsætte genbrugsspande eller containere er som at skabe en hemmelig skattejagt efter affald - kun belønningen i slutningen er at skåne miljøet.

Opsætning af genbrugsspande eller containere

Vælg beholderstørrelser, der passer til forskelligt papiraffald – f.eks aviser, magasiner og kontoraviser. Placer skraldespande på let tilgængelige steder som gange og fællesrum. Mærk dem med klare beskrivelser for typen af ​​papiraffald.

Lær folk om genbrug og hvilket papiraffald der kan genbruges. Følg lokale regler og retningslinjer.

Vidste du, at genbrugsspande først blev brugt i sene 1960'er? Samfundene så de dårlige konsekvenser af forkert bortskaffelse af affald. Siden da har opsætning af disse containere været almindeligt over hele verden, hvilket har skabt en kultur af miljøbevidsthed.

Hvorfor ikke bare smide alle ud i en rum af edderkopper lavet af strimlet papir for at vise vigtigheden af ​​genbrug?

Uddannelse af enkeltpersoner om vigtigheden af ​​papirgenbrug

Genbrug af papir er nøglen til at beskytte miljøet og reducere affaldet. Det er vigtigt at lære folk om dets betydning for at få dem til at deltage. Af bevidstgørelse, vi kan skabe en ansvarsfølelse for en bæredygtig livsstil.

Vi kan arrangere uddannelseskampagner, der viser papiraffaldets virkning på naturen. Disse kampagner kan vise hvordan skovrydning, energiforbrug og drivhusgasser er forårsaget af papirproduktion. At præsentere fakta på en interessant måde hjælper folk med at forstå behovet for at genbruge papir.

Skoler og arbejdspladser kan oprette genbrugsprogrammer og forklare, hvordan man korrekt kommer af med papir. Plakater og præsentationer kan lære folk, at små handlinger fører til meget større resultater. Derudover understreger det vigtigheden af ​​processen at vise, hvordan genbrugspapir bruges til at lave nye ting.

Sociale medier er nyttige til at nå ud til en større skare. Udsendelse af videoer og infografik kan lære folk om fordelene ved papirgenbrug og overbevise dem om at fortælle andre om det. Denne digitale metode bruger folks præference for let tilgængelig information og giver mulighed for bredere formidling.

Partnerskab med lokale organisationer og virksomheder hjælper sprede ordet endnu mere. Samarbejde med biblioteker, samfundscentre eller økogrupper kan hjælpe med at oprette papirindsamlingssteder. Strategiske alliancer øger effekten af pædagogisk indsats og få forskellige dele af samfundet med. Hvor alle de år med at spille Trashketball endelig betaler sig!

Trin 2: Sortering og klargøring af papiraffald

Sortering og klargøring af papiraffald til genbrug

For at sikre en effektiv papirgenanvendelse begynder processen med sortering og klargøring af papiraffald. Dette afgørende trin hjælper med at fjerne forurenende stoffer og kategorisere papiret efter dets type og kvalitet.

 1. Indsamling og transport:
  Papiraffald indsamles fra forskellige kilder, herunder hjem, kontorer og genbrugsspande. Herefter transporteres det til genbrugsanlægget. Ved ankomsten vejes og registreres papiraffaldet med henblik på sporing.
 2. Eftersyn og sortering:
  Papiraffaldet gennemgår en grundig inspektion for at fjerne ikke-genanvendelige genstande såsom plastik, metal eller glas. Specialiserede maskiner og manuelle sorteringsmetoder anvendes til at adskille forskellige typer papir, såsom kontorpapir, aviser, magasiner og pap. Dette sikrer, at hver type papir kan behandles separat.
 3. Makulering og pulpning:
  Efter sortering rives papiret i små stykker for at øge dets overfladeareal. Det strimlede papir blandes derefter med vand for at skabe en opslæmning. Under denne proces fjernes blæk og andre forurenende stoffer ved hjælp af kemikalier eller flydetanke. Dette hjælper med at nedbryde papirfibrene og skabe en pulp.
 4. Afsværtning og blegning:
  Pulpen gennemgår en afsværtningsproces, hvor yderligere kemikalier bruges til at fjerne eventuelle resterende blækpartikler. Efter afsværtning kan papirmassen gennemgå en blegeproces for at fremstille en hvid papirmasse. Mængden af ​​påkrævet blegning afhænger af det ønskede slutprodukt og kvaliteten af ​​det nødvendige genbrugspapir.

Under hele denne sorterings- og klargøringsproces håndteres papiraffald omhyggeligt for at bevare dets kvalitet og værdi for genanvendelse. Det er vigtigt at bemærke, at papir kan genbruges flere gange, hvor hver papirkvalitet eller kategori genbruges i gennemsnit fem til syv gange.

Et sandt faktum: Vidste du, at genbrug af et ton papir sparer cirka 17 træer? (Kilde: Genbrugspartnerskabet)

At fjerne forurenende stoffer fra papiraffald er som at udvælge rosinerne fra en opblødt skål med korn - trættende, men nødvendigt for et renere slutresultat.

Fjernelse af forurenende stoffer fra papiraffald

Papiraffald skal renses for forurenende stoffer. For at gøre dette sorteres papiret efter type og kvalitet. Ikke-papirartikler som plastik, metaller og glas adskilles derefter med specialudstyr, såsom skærme, luftklassificeringsanordninger og magneter. Dette hjælper med at fjerne uønskede ting uden at beskadige papiret.

Papiraffaldet sættes derefter igennem en renseproces. Det kan vaskes eller behandles med kemikalier for at sikre, at der ikke er urenheder tilbage.

En virksomhed rapporterede deres succes i fjernelse af forurenende stoffer fra papiraffald. De brugte avancerede sorteringsteknologier, som øgede renheden af ​​deres genbrugsprodukter.

At sortere papir er som at sortere følelser – men i stedet for terapi får du genbrugskunst!

Adskillelse af forskellige typer papir (f.eks. kontorpapir, avis, pap)

For at håndtere papiraffald er det afgørende at adskille forskellige typer. Kontorpapir, avis og pap skal adskilles. Det gør sortering og genbrug lettere.

s2 10

Se tabellen nedenfor for detaljer:

Type papirBeskrivelse
Office PaperHvidt/farvet kontorpapir
AvisAvispapir med aktuelle nyheder
PapEmballagemateriale

Ved at adskille disse typer er genbrugsprocessen mere smidig. forureninger er minimeret, hvilket øger kvaliteten af ​​genbrugspapirprodukter. Desuden, blanke magasiner og bestrøget papir kræver særlig opmærksomhed på grund af deres særlige sammensætning.

Med tiden har folk været mere interesserede i at sortere papiret ordentligt. I takt med at bevidstheden om genbrug er steget, er fokus på de rigtige metoder også steget. Nu, organisationer og enkeltpersoner er bevidste om betydningen af ​​at adskille papir, hvilket bidrager til en grønnere fremtid.

Trin 3: Makulering og pulpdannelse af papiraffald

Trin 3: Makulering og makulering af papiraffald

Efter indsamling og sortering af papiraffald er næste trin i genbrugsprocessen makulering og pulpdannelse. Dette vigtige trin forbereder papiraffaldet til videre forarbejdning til nye papirprodukter.

 1. Makulering: I dette trin føres papiraffaldet ind i makuleringsmaskiner. Disse maskiner har roterende blade, der skærer papiret i små stykker, hvilket gør det lettere at håndtere og behandle. Makulering hjælper også med at fjerne eventuelle forurenende stoffer eller ikke-papirmaterialer, der kan være til stede, såsom hæfteklammer eller papirclips.
 2. Pulping: Når papiraffaldet er blevet makuleret, blandes det med vand i store beholdere kendt som pulpers. Pulperne omrører blandingen og nedbryder papirfibrene til en opslæmningslignende konsistens. Under denne proces frigives blæk eller andre partikler i papiraffaldet til vandet.
 3. Rensning: For at fjerne blæk og andre urenheder fra gyllen anvendes en række renseprocesser. Gyllen ledes gennem sigter for at adskille større forurenende stoffer, og derefter gennemgår den centrifugalrensning for at fjerne mindre partikler. Kemikalier kan også bruges til yderligere at rense gyllen.

Disse tre trin af makulering, pulpdannelse og rengøring effektivt nedbrydes papiraffaldet til individuelle fibre og fjern urenheder og forbereder det til de næste stadier af genbrugsprocessen.

Det er vigtigt at bemærke, at papir kan være genbruges flere gange. Men med hver genbrugscyklus bliver papirfibrene kortere og svagere. Derfor bestemmes en papirkvalitet ud fra kvaliteten af ​​genbrugsfibrene, og forskellige kategorier af papir kan fremstilles af genbrugsmasse.

Ved at deltage i genbrugsproces og sikring at papiraffald er korrekt makuleret og pulpet, kan vi bidrage til at reducere deponeringsaffald, redde træer og fremme bæredygtig produktion af papirprodukter.

Gå ikke glip af muligheden for at gøre en forskel. Genbrug dit papiraffald og slutte sig til bevægelsen mod en grønnere fremtid.

At makulere papir er som at frigive små tilståelser om mislykkede kærlighedsbreve og brændte måltidsopskrifter til verden.

At rive papiret i små stykker

Makulere papir i små stykker? Her er tre enkle trin:

 1. Prep: Sorter papir efter type og tilstand. Fjern alle ikke-papirvarer.
 2. Udstyr: Få en passende makuleringsmaskine til dine behov. Overvej kapacitet, sikkerhed og støjniveau.
 3. neddeling: Før papir ind i maskinen i håndterbare portioner. Overbelast ikke. Tøm og vedligehold makuleringsmaskinen for effektivitet og lang levetid.

Også strimlet papir kan blandes med vand for at skabe en fin pulp til genopfyldning. Dette hjælper med at nedbryde fibre og omdanne dem til nyt genbrugspapir.

Pro Tip: Til følsomme dokumenter skal du bruge tværsnits- eller mikroskårne makuleringsmaskiner for øget sikkerhed. Disse giver højere beskyttelse end strimmelskåret makuleringsmaskiner.

Bland papiret med vand for at skabe en papirmasseopslæmning

Blanding af papir med vand for at skabe en papirmasseopslæmning er det første skridt. Sådan gør du:

 1. Saml materialer: Du skal bruge strimlet papir og rent vand. Kontroller, at papiret er fri for forurenende stoffer som hæfteklammer eller plastik.
 2. Læg papir i beholder: Læg det strimlede papir i en stor beholder eller kumme. Størrelsen afhænger af mængden af ​​papiraffald, du har.
 3. Tilsæt vand gradvist: Hæld vand i beholderen lidt ad gangen. Øg indtil alt papir er helt dækket.
 4. Rør blandingen: Brug et røreværktøj som en ske eller pagaj til at blande alt sammen. Bliv ved med at røre, indtil du får en frugtkødsagtig konsistens.
 5. Lad det trække: Lad blandingen sidde i 24-48 timer. Dette hjælper med at nedbryde papirfibrene og blødgøre dem.

Forskellige typer papir kan have brug for forskellige vand-til-papir-forhold og iblødsætningstider. Eksperimenter for at finde, hvad der fungerer bedst for dig.

Brug af varmt eller varmt vand i stedet for koldt vand kan også hjælpe med at fremskynde processen.

Følg disse trin for at blande papir med vand og skabe en pulpopslæmning af høj kvalitet. Gradvis vandtilsætning sikrer, at alle papirfibre er fugtede. Omrøring hjælper fordel vandet jævnt og bryd ned papirfibrene. Iblødsætning blødgør fibrene til senere forarbejdning. Tid til at forfine og fjerne urenheder, så der ikke er noget pulpagtigt rod i dit papir!

Trin 4: Raffinering og fjernelse af urenheder fra frugtkødet

Processen med at raffinere og fjerne urenheder fra papirmassen er et væsentligt trin i genanvendelse af papir. Det sikrer, at slutproduktet er af høj kvalitet og kan bruges til at lave nye papirprodukter.

 1. filtrering: Når papiret er blevet nedbrudt til papirmasse, føres det gennem skærme og filtre for at fjerne eventuelle store forurenende stoffer såsom hæfteklammer, papirclips og andre ikke-papirmaterialer. Dette er med til at sikre en ren og ren pulp.
 2. Rensning: Papirmassen vaskes derefter for at fjerne mindre urenheder såsom blæk, kemikalier og snavs. Dette gøres typisk ved hjælp af en kombination af vand og kemikalier, der hjælper med at adskille og opløse disse forurenende stoffer fra papirmassen.
 3. Floatation: I nogle tilfælde bruges en flydeproces til yderligere at adskille og fjerne blækpartikler fra papirmassen. Dette indebærer, at der tilføres luftbobler til papirmassen, som sætter sig fast på blækpartiklerne og får dem til at stige til overfladen, hvor de kan skummes af.
 4. Blegning: Afhængigt af det ønskede slutprodukt kan pulpen gennemgå en blegeproces for at fjerne enhver resterende farve eller uønskede stoffer. Dette gøres ved hjælp af kemikalier som brintoverilte eller klordioxid, som hjælper med at nedbryde og fjerne disse urenheder.
 5. Raffinering: Den raffinerede pulp ledes derefter gennem ruller eller piskeris for yderligere at nedbryde fibrene og skabe en jævn og ensartet pulpkonsistens. Dette er med til at forbedre den overordnede kvalitet og styrke af det endelige papirprodukt.

Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke trin og teknikker, der anvendes i raffinerings- og urenhedsfjernelsesprocessen, kan variere afhængigt af papirtypen bliver genbrugt og genbrugsanlæggets udstyr og teknologi. Fører papirmassen igennem skærme og filtre: Det er ligesom sociale medier for papir, kun troldene bliver filtreret fra.

Fører papirmassen gennem sigter og filtre

For at forstå, hvordan papirmasse føres gennem skærme og filtre, er her en 6-trin guide:

 1. Trin 1: Pump op i en stor beholder og omrør. Dette bryder eventuelle klumper eller fibre op.
 2. Trin 2: Før ind i en række skærme med forskellige maskestørrelser. Disse fungerer som fysiske barrierer og lader den ønskede størrelse af fibre og partikler passere igennem, mens de bevarer større urenheder.
 3. Trin 3: Mød vandstråler for at adskille resterende urenheder fra fibrene. Turbulens leder dem mod en udgang for fjernelse.
 4. Trin 4: Gå ind i filtreringssystem med flere lag finmaskede filtre. Disse fjerner mindre urenheder såsom sand, snavs og små fibre.
 5. Trin 5: Gennemgå en ny runde screening for at fjerne glemte urenheder. Denne fase er afgørende for at opnå et højere renhedsniveau.
 6. Trin 6: Den rensede papirmasse er klar til papirfremstillingsmaskiner.

Overvåge og styre parametre som f.eks flowhastighed, tryk og konsistens at optimere effektiviteten og opretholde produktkvaliteten.

Ud over typiske forurenende stoffer, passerer papirmassen gennem skærme og filtre fjerner mindre urenheder som sand, snavs og partikler. Kemikalier og flydeanordninger hjælper med at skrubbe blæk og partikler væk, og efterlader kun det reneste papir.

f2c12cbd 69ed 4089 ae8b ee657e83b86c

Brug af kemikalier og flydeanordninger til at fjerne blæk og andre partikler

Kemikalier og flotationsanordninger er en effektiv måde at fjerne blæk og andre partikler fra papirmasse. Dette gør papirmassen bedre og giver os papir af høj kvalitet. Her er en guide til, hvordan du bruger dem:

 1. Kemikalier: Tilføj kemikalier til frugtkødet. Disse kemikalier reagerer med blækket og forurenende stoffer, hvilket gør dem nemmere at tage ud. Rør blandingen for korrekt blanding.
 2. Flydetank: Overfør frugtkødet til en tank. Sprøjt luft ind i tanken ved højt tryk for at danne små bobler. Boblerne sætter sig på blækpartiklerne, og de flyder til toppen.
 3. Fjernelse af blæk: Blækpartiklerne danner et lag skum i toppen. Skrab skummet af for at fjerne blækket. Gentag denne proces flere gange, indtil det meste af blækket er væk.
 4. Anden partikelfjernelse: Bortset fra blæk kan flotationsanordninger også hjælpe med at fjerne uønskede partikler fra papirmassen. Disse kan omfatte snavs, fibre og andre forurenende stoffer. Brug lignende principper som blækfjernelse for at fjerne disse urenheder.

Endelig er brug af kemikalier og flotationsanordninger til papirproduktion blevet gjort i århundreder. Gennem eksperimenter og teknologi er processer i dag mere effektive og miljøvenlige.

Trin 5: Dannelse af nye papirark

Dannelse af nye papirark:

For at danne nye papirark omdannes genbrugspulpen til kontinuerlige ark papir. Dette trin er afgørende i papirgenbrugsprocessen, da det gør det muligt at konsolidere de genbrugsfibre og formes til brugbare papirprodukter.

 1. Dannelse af papiropslæmningen: For det første blandes den genbrugte pulp med vand for at skabe en gylle. Denne gylle indeholder en blanding af genbrugspapirfibre og andre tilsætningsstoffer såsom kemikalier for at forbedre kvaliteten og styrken af ​​det endelige papirprodukt.
 2. Rulning og tørring: Opslæmningen ledes derefter gennem et rullesystem, hvor overskydende vand fjernes, og pulpen spredes jævnt til et sammenhængende ark papir. Vandet udsuges ved hjælp af sugning og tyngdekraft og efterlader et fugtigt ark papir.
 3. Presning og tørring: Det fugtige papirark presses derefter mellem tunge ruller for at fjerne eventuelt resterende vand og yderligere komprimere fibrene. Denne proces sikrer, at papirarket bliver stærkere og mere ensartet i tykkelsen. Til sidst tørres papirarket ved hjælp af højtemperaturtørrere eller ved lufttørremetoder.

Unikke detaljer:

Under papirdannelsesprocessen tages forskellige faktorer i betragtning for at fremstille det ønskede papirprodukt. Papirets kvalitet bestemmes af pulpblandingens egenskaber og de anvendte produktionsteknikker. Ved at justere sammensætningen af ​​papirmassen kan papirproducenter skabe forskellige typer papir, såsom printerpapir, magasinpapir eller pap.

Forslag:

 1. Effektiv genbrug: Brug af genbrugspapir af høj kvalitet og sikring af korrekte sorterings- og rengøringsprocesser kan forbedre kvaliteten af ​​den genbrugte papirmasse, hvilket resulterer i papirprodukter af højere kvalitet.
 2. Minimering af forurenende stoffer: At undgå inklusion af forurenende stoffer, såsom papirclips eller andre ikke-genanvendelige materialer, kan hjælpe med at bevare pulpblandingens integritet og reducere behovet for yderligere behandlingstrin.
 3. Forbrugerbevidsthed: At uddanne offentligheden om vigtigheden af ​​at genbruge papir og bruge genbrugspapirprodukter kan øge efterspørgslen efter genbrugspapir, hvilket fører til en mere bæredygtig papirindustri.

Ved at følge disse forslag kan papirgenanvendelsesprocessen optimeres, hvilket reducerer miljøbelastningen fra papirproduktion og fremmer en cirkulær økonomi.

At sprede papirmassen på en rulle eller et trådnet, fordi genbrug af papir er som at give det en ny chance i livet og en chance for at blive forløst fra sine tidligere fejltagelser.

Spredning af papirmassen på en rulle eller trådnet

Sådan spreder du papirmasse på en rulle eller et trådnet:

 1. Rengør rullen eller trådnet – fjern affald eller rester. Dette hjælper til en jævn fordeling af papirmasse.
 2. Hæld frugtkødet – start fra den ene ende og lad det flyde hen over overfladen.
 3. Fordel det med en plastik- eller blød skraber – tryk forsigtigt og dæk det hele.
 4. Udjævn klumper, buler eller ujævnheder – brug blide strøg med skraberen.
 5. Fjern overskydende vand – vip rullen eller trådnettet for at lade vandet løbe af.
 6. Tillad tørretid – lad den stå uforstyrret i et passende tidsrum.

Husk, med ordentlig træning og øvelse kan denne papirmasseteknik mestres!

Under Anden Verdenskrig, da råvarer var knappe, en gruppe mennesker i en lille landsby brugte gamle cykelhjul og metalwirer til at lave provisoriske ruller og netskærme. Denne kreative opfindsomhed resulterede i papirark af høj kvalitet, der blev brugt til forskellige formål under krigen.

Spredning af papirmasse på en rulle eller trådnet er en teknisk færdighed, der involverer kreativitet og opfindsomhed. Det viser vores evne til at tilpasse os og opnå store ting under udfordrende omstændigheder.

Presning og tørring af papirmassen for at fjerne overskydende vand

Tryk og tør papirmasse i 6 trin!

 1. Læg frugtkød på en finmasket skærm så vandet kan løbe ud.
 2. Klem det resterende vand ud med en svamp eller klud.
 3. Sæt en anden skærm eller materiale øverst og tryk ned.
 4. Vægt eller tryk at komprimere pulp yderligere.
 5. Tør stak på køl, godt ventileret område I flere timer.
 6. Adskil skærme og se smukke ark papir.

Variationer i presning og tørring påvirker papirets egenskaber. Tryk, tørretid og miljø har alle indflydelse på tekstur og styrke.

Sand historie:

Papirfremstilling har eksisteret i århundreder. Fra Egyptens papyrus til asiatiske metoder har folk arbejdet på at fjerne vand fra papirmasse, før de har dannet ark. Som teknologi og maskineri udviklet, så har disse teknikker - samme mål, forskellige midler.

Trin 6: Færdiggør og indpak genbrugspapir – for miljøet elsker også gaver!

Trin 6: Efterbehandling og emballering af genbrugspapiret

I processen med at færdiggøre og pakke genbrugspapiret er der et par vigtige trin for at sikre et slutprodukt af høj kvalitet.

 1. Sortering og fjernelse af forurenende stoffer: Inden genbrugspapiret kan færdigbehandles og pakkes, gennemgår det en grundig sorteringsproces. Det er vigtigt at fjerne eventuelle forurenende stoffer, såsom hæfteklammer eller papirclips, fra papiret for at undgå at beskadige papirmaskinen og for at sikre et renere slutprodukt.
 2. Pulp forberedelse: Når papiret er sorteret og forurenende stoffer er fjernet, blandes det med vand for at skabe en gylle. Denne opslæmning behandles derefter i et rullesystem for at nedbryde papiret til individuelle fibre. Opslæmningen renses derefter for at fjerne eventuelle resterende forurenende stoffer og uønskede blækpartikler.
 3. Reformation og tørring: Efter at papirmassen er forberedt, bruges den til at lave nyt papir. Papirmassen spredes ud på en skærm eller trådnet og formes til kontinuerlige ark papir. Det overskydende vand drænes væk, og papiret presses og tørres. Denne proces kan involvere opvarmning eller brug af kemikalier for at fremskynde tørringsprocessen.
 4. Efterbehandling og emballering: Når genbrugspapiret er tørt, gennemgår det en sidste efterbehandlingsproces. Dette kan indebære at skære de store ark papir i mindre størrelser eller afskære eventuelle ujævne kanter. Papiret pakkes derefter og klargøres til distribution til producenter eller forbrugere.

Det er vigtigt at bemærke, at de faktiske trin og processer kan variere afhængigt af det specifikke papirgenbrugsanlæg eller producent. Disse generelle trin giver dog et overblik over, hvordan genbrugspapir færdiggøres og emballeres.

At skære papir i ønskede størrelser er som at give det et stilfuldt haircut, undtagen i stedet for saks, bruger vi guillotiner i industriel størrelse.

Skæring af endeløse ark papir i ønskede størrelser

 1. Mål og markere den ønskede papirstørrelse.
 2. Få skæreværktøj som saks, en papirkutter eller en guillotineskærer. Sørg for, at de er skarpe.
 3. Arranger ark papir korrekt, så deres kanter matcher.
 4. Skær langs markerede linjer ved hjælp af det valgte værktøj.
 5. Tjek at størrelsen er rigtig.
 6. Fjern eventuelle ru kanter.

Bemærk: Små størrelsesforskelle kan forekomme på grund af faktorer som maskinbegrænsninger og luftfugtighed. Overvåg og juster indstillinger regelmæssigt.

For bedre effektivitet og nøjagtighed, brug en roterende trimmer i stedet for saks eller skær.

Endelig er vores genbrugspapir klar til at gå ud og være en del af verden og give træerne en pause!

Emballering og distribution af genbrugspapiret til genbrug

 1. Sorter og organiser genbrugspapiret efter type, størrelse og kvalitet.
 2. Dette gør emballering lettere senere.
 3. Pak papiret ind med beskyttende materialer som f plastfolie eller klud.
 4. Vælg emballagematerialer, der giver sikkerhed og bevaring.
 5. Mærk hver pakke med papirtype, vægt og særlige håndteringsinstruktioner.
 6. Fordel papiret gennem kanaler som f.eks leverandører eller slutbrugere.
 7. Logistik planlægning hjælper med rettidig levering og reducerer miljøpåvirkningen.
 8. Konsultationer og workshops kan hjælpe med korrekt håndtering og emballeringsmetoder.
 9. Genbrug af et ton papir sparer 17 træer, 7,000 liter vand, 380 liter olie, 3 kubikmeter losseplads og forhindrer luftforurening.
 10. Det er en grønnere fremtid med mindre afhængighed af uholdbare ressourcer!

Ofte stillede spørgsmål

Her er nogle ofte stillede spørgsmål om, hvordan papir genbruges, sammen med deres svar:

1. Hvordan genbruges papir trin for trin?

Papir genbruges gennem en flertrinsproces, der involverer indsamling af brugt papir, sortering efter type, makulering i små stykker, blanding af vand for at skabe en papirmasse, fjernelse af forurenende stoffer og derefter tørring og rullende af papirmassen til nye ark papir.

2. Hvor meget papir genbruges hvert år?

Mængden af ​​papir, der genbruges hvert år, varierer fra land til land, men globalt genbruges millioner af tons papir årligt. Alene i USA anslås det, at over 50 % af papirprodukterne genanvendes.

3. Hvad er fordelene ved papirgenbrug?

Papirgenanvendelse hjælper med at bevare naturressourcer som træer, reducerer energiforbruget og minimerer affald fra lossepladser. Genbrug af papir hjælper også med at reducere vandforurening og drivhusgasemissioner sammenlignet med at producere papir af nye materialer.

4. Hvordan bliver genbrugspapir lavet til nye produkter?

Genbrugspapir forarbejdes til nye produkter ved at blive blandet med frisk papirmasse og vand for at skabe en gylle. Denne gylle spredes derefter på skærme, hvor vandet drænes til papirark. Arkene tørres, rulles og skæres til forskellige papirprodukter såsom kontorpapir, pap eller avispapir.

5. Er alt papir virkelig genbrugt?

Nej, ikke alt papir genbruges. Nogle papirprodukter, såsom stærkt forurenet eller lamineret papir, er muligvis ikke økonomisk gennemførlige at genbruge. De fleste papirprodukter kan dog genbruges flere gange.

6. Hvordan genbruges papir i Storbritannien?

I Storbritannien begynder papirgenbrug typisk med indsamlingsprogrammer ved kantstenen eller udpegede genbrugsspande. Det indsamlede papir sorteres, makuleres og transporteres til genbrugsanlæg, hvor det gennemgår en lignende proces som tidligere nævnt, hvilket resulterer i produktion af genbrugspapirprodukter.

Konklusion

Genbrug af papir har mange fordele og er afgørende for at beskytte miljøet. Det reducerer behovet for friske materialer, sparer energi, bevarer vand og reducerer drivhusgasemissioner. Derudover reducerer det spild på lossepladser og understøtter bæredygtig brug af ressourcer.

Genbrugspapir er en fantastisk måde at forhindre skovrydning og beskytte dyrelivets levesteder. Hvert ton genbrugte reservedele omkring 17 træer fra at blive fældet, holde økologien stabil og skovene tilgængelige for fremtidige generationer.

Processen med at genbruge papir tager mindre energi end at lave nyt papir af råvarer. Et ton genbrugt sparer et skøn 4,100 kilowatt-timer elektricitet. Dette skærer ned på udledningen af ​​kuldioxid og bekæmper klimaændringer.

Papirgenanvendelse giver også økonomiske gevinster. Genbrugspapirindustrien skaber jobåbninger og bidrager til lokale økonomier. Derudover kan genbrugspapir bruges som råmateriale til forskellige produkter, såsom emballagematerialer, tissues, pap og nyt trykpapir.

Tip: Når du genbruger papir, skal du sørge for, at det er fri for forurenende stoffer såsom madaffald eller plastik. Rent papir kan nemt genbehandles til genbrugsmasse i topklasse uden at påvirke dets egenskaber. Så husk at tage hæfteklammer eller andre ikke-genanvendelige genstande ud, inden du lægger dem i skraldespanden.

Når vi forstår fordelene og vigtigheden af ​​papirgenbrug, kan vi træffe informerede beslutninger for at støtte en bæredygtig fremtid. Lad os stræbe efter genbrug papir effektivt hjemme og på vores arbejdspladser, hvilket bidrager til et grønnere miljø for os og fremtidige generationer.

Referencer

Hvordan genbruges papir?

Hvordan genbruges papir?

Læs også: