Tips til, hvordan man omgår spændingsregulatoren på en generator

Anmeldt af Dr. Deepakkumar Jani

Omgåelse af en generators spændingsregulator involverer ledning af en fuldfeltenhed direkte til generatorens feltterminal, uden om den interne regulator. Dette gøres ved at forbinde en jumperledning mellem feltterminalen (ofte mærket "F" eller "Field") og den batteri-positive terminal eller direkte til generatorens udgangsterminal. Forsigtig: Dette tvinger generatoren til at køre med fuld effekt kontinuerligt, hvilket kan føre til overopladning af batteriet og beskadigelse af det elektriske system. Mål spændingen over batteripolerne for at sikre, at den ikke overstiger 14.5 volt for at forhindre beskadigelse.

Fejlfinding for omgåelse af spændingsregulator

Udfordring/problemSymptomerTrin til fejlfindingLøsning
Overopladning af batteri– For høj varme fra generatoren1. Kontroller spændingen over batteripolerne
2. Undersøg for korrekt bypass-ledninger
Juster bypass-ledninger Installer ekstern regulator
Generator overophedningReparation af ledninger
Udskift beskadigede komponenter Genintegrer eller udskift spændingsregulatoren
1. Bekræft generatorbelastningen 2. Kontroller, om der er tilstrækkelig afkølingForbedre køling
Begræns generatorens udgang
Skader på det elektriske system– Brændte ledninger
– Defekte elektriske komponenter
1. Efterse ledninger og komponenter
2. Mål systemspændingen
Reparation af ledninger
Udskift beskadigede komponenter Genintegrer eller udskift spændingsregulatoren
Forkortet generator/batterilevetid– Hyppig batteriudskiftning
– Generatorfejl
1. Overvåg opladningssystemets ydeevne
2. Tjek spændingsreguleringen
Reparation af ledninger
Udskift beskadigede komponenter Genintegrer eller udskift spændingsregulatoren

Forstå behovet for bypass

Før du dykker ned i detaljerne, er det afgørende at forstå, hvorfor man kan overveje at omgå spændingsregulator. Almindelige årsager omfatter fejlfinding af specifikke elektriske problemer, tilpasning af opladningssystemet til specialiserede applikationer eller som en midlertidig foranstaltning til at diagnosticere generator- eller regulatorfejl. Det er dog vigtigt at bemærke, at denne proces kan påvirke dit køretøjs elektriske systems stabilitet og levetid.

Sådan omgår du spændingsregulatoren på en generator

Billedkreditter: Download spændingsregulator Generator Automotive gratis foto by 4 volvos(pixabay.com) er licenseret under (CC 0 1.0)

Teknisk indsigt i generatoren og spændingsregulatoren

En generator er en elektromekanisk enhed, der omdanner mekanisk energi til elektrisk energi i form af vekselstrøm (AC), som derefter ensrettes til jævnstrøm (DC) for at oplade køretøjets batteri og drive dets elektriske system. Spændingsregulatoren sikrer, at generatoren producerer den rigtige mængde spænding for at holde batteriet opladet uden at overoplade det.

Smertepunkt rettet: Risiko for overopladning

Et væsentligt smertepunkt ved at omgå spændingsregulatoren er risikoen for at overoplade batteriet, hvilket fører til batteriskader og potentielt skader på køretøjets elektriske komponenter. For at mindske denne risiko skal en ekstern regulator eller en manuel overvågningsmetode implementeres.

Trin-for-trin guide til at omgå spændingsregulatoren

1. Forberedende trin:

 • Sikkerhed først: Frakobl batteriets minuspol for at forhindre elektrisk kortslutning eller stød.
 • Nødvendige værktøjer: Saml nødvendige værktøjer inkl skruenøgler, trådskærere, krympeværktøjer, elektrisk tape og eventuelle specifikke stik til dit køretøj.

2. Identifikation af generatorens ledninger:

 • Find generatoren: Findes typisk på motorens front, drevet af en rem.
 • Ledningsidentifikation: Se køretøjets servicemanual for at identificere generatorens output, jord, felt og følerledninger.

3. Frakobling af den interne regulator:

 • Adgang til regulatoren: Fjern generatorens bagdæksel for at få adgang til den interne regulator.
 • Frakobling af ledninger: Afbryd forsigtigt felt- (F) og følerledninger (S) fra den interne regulator. Disse er typisk markeret, men se manualen for verifikation.

4. Tilslutning af en ekstern spændingsregulator:

 • Valg af ekstern regulator: Vælg en ekstern kvalitetsregulator, der er kompatibel med din generators output.
 • Kabeldetaljer: Tilslut generatorens feltledning til den eksterne regulators feltterminal. Tilslut følerledningen til regulatorens følerterminal. Sørg for, at den eksterne regulator er korrekt jordet.

5. Endelige forbindelser og test:

 • Batteriforbindelse: Tilslut batteriets minuspol igen.
 • Test: Brug et multimeter til at teste generatorens output. Juster den eksterne regulator efter behov for at opnå den ønskede spændingsudgang, typisk mellem 13.8 og 14.2 volt.

Fejlfinding af almindelige problemer

 • Utilstrækkelig opladning: Hvis generatoren ikke oplader batteriet tilstrækkeligt, skal du kontrollere forbindelserne og den eksterne regulators indstillinger.
 • Overopladning: Hvis batteriet er overopladet, skal du justere den eksterne regulators indstillinger. Sørg for, at regulatoren er korrekt jordet og fungerer.

Tabeller og lister til hurtig reference

Værktøjer og materialer Tjekliste:

 • Skruenøgle sæt
 • Trådskærer og krympeværktøj
 • Elektrisk tape
 • Ekstern spændingsregulator
 • Multimeter

Spændingsreguleringsparametre:

Ønsket udgangsspændingTypisk rækkevidde
Opladning Spænding13.8 - 14.2 V

Praktiske løsninger på komplekse problemer

Tilpasning af opladningssystemer: For entusiaster, der ønsker at tilpasse deres opladningssystem til højtydende applikationer, giver omgåelse af den interne spændingsregulator mulighed for mere præcis kontrol over opladningsprocessen, der kan rumme batterier med høj kapacitet eller yderligere elektriske komponenter.

Diagnosticering af elektriske problemer: Denne proces kan også tjene som et diagnostisk værktøj, der hjælper med at isolere, om problemer stammer fra selve generatoren eller den interne spændingsregulator.

Spændingsregulatoren er en vigtig sikkerhedskomponent, der forhindrer skader på elektriske systemer og batterilevetid. Omgåelse af det kan risikere ukontrollerede spændingsspidser, der kan skade anden elektronik. De, der forsøger at ændre, bør have passende tekniske færdigheder, være forsigtige og overveje at konsultere en professionel, hvis de er i tvivl.

I stedet for at rådgive om ændringer, der fjerner sikkerhedsforanstaltninger, vil jeg foreslå at fokusere indsatsen på fejlfinding af grundlæggende årsager, hvis der opstår problemer med spændingsregulering.