Er endnu en konjunktion? 5 fakta (hvornår, hvorfor og eksempler)


Ordet "endnu" tjener hovedsageligt betydningen "indtil nu" eller "alligevel" i en sætning. Lad os kontrollere brugen af ​​ordet "endnu" som "sammenhæng".

Ordet "endnu" kan markeres som en "koordinerende konjunktion", da det forbinder sætninger, sætninger eller sætninger med andre, mens det giver betydningen "men" eller "alligevel".

Lad os tjekke fakta og forklaringer relateret til brugen af ​​ordet "endnu" som konjunktion.

Hvornår er "endnu" en ledsætning?

En bestemt betydning kan anvendes i en sætning ved at bruge sammenholdt "endnu." Lad os kontrollere denne brug ved hjælp af konjunktionen "endnu".

Vi kan bruge ordet "endnu" som en konjunktion til at angive betydningen "indtil nu" eller "ikke desto mindre" ved at forbinde sætninger, sætninger eller sætninger.

Eksempel: Dine ord er ret alvorlige, men alligevel lette at forstå.

Forklaring:

Her kan ordet "endnu" bestemt markeres som en "konjunktion", fordi det anvender betydningen "indtil nu" ved at forbinde en sætning med en selvstændig klausul.

Hvorfor er "endnu" en koordinerende konjunktion?

Ordet "endnu" kan betegnes som en "koordinerende konjunktion", fordi det tjener alle rollerne for en koordinerende konjunktion. Lad os tjekke grundene til at ringe "endnu" en koordinerende forbindelse.

Konjunktionen "endnu" kan betegnes som en "koordinerende konjunktion", fordi den tjener følgende årsager.

Årsager til at kalde "endnu" en koordinerende ledEksempelForklaring
1. Det forbinder "sætninger"Bogen er interessant og alligevel stor i størrelsen.Her kan ordet "endnu" bestemt markeres som en "konjunktion", fordi det anvender betydningen "indtil nu" ved at forbinde sætningen "stor i størrelse" med hovedsætningen "Bogen er interessant."
2. Det forbinder "klausuler"Bogen er interessant, men alligevel meget stor at have med.Her kan ordet "endnu" bestemt markeres som en "konjunktion", fordi det anvender betydningen "indtil nu" ved at forbinde klausulen "meget stor i størrelse at bære" med hovedsætningen "Bogen er interessant."
3. Det forbinder "sætninger"Bogen er interessant, men alligevel er bogen meget stor at have med.Her kan ordet "endnu" bestemt markeres som en "sammensætning", fordi det anvender betydningen "indtil nu" på sætningen "bogen er meget stor at bære" med hovedsætningen "Bogen er interessant".
Årsager til at kalde "endnu" en koordinerende led

Eksempler på "endnu" som koordinerende konjunktioner -

Lad os nu tjekke forskellige eksempler og forklaringer relateret til brugen af ​​"endnu" som en konjunktion.

EksempelForklaring
1. Renu er tre år gammel, men har ikke lært at tale et eneste ord.Ordet "endnu" kan markeres som en koordinerende konjunktion, fordi det forbinder klausulen "har ikke lært at tale et eneste ord" med hovedsætningen "Renu er tre år gammel."
2. Mina er blevet meget tynd, men alligevel træner hun konstant for at blive slank.Ordet "endnu" kan markeres som en koordinerende ledsætning, fordi det forbinder den uafhængige klausul "hun dyrker løbende motion for at blive slank" med hovedsætningen "Mina er blevet meget tynd" Vi skal sætte et "kommategn" før konjunktion "endnu", hvis vi forbinder en uafhængig klausul med en anden uafhængig klausul.
3. Pijush havde tjent mange penge, men han var altid sulten efter at tjene mere.Ordet "endnu" kan markeres som en koordinerende konjunktion, fordi det forbinder den uafhængige klausul "han var altid sulten efter at tjene mere" med hovedsætningen "Pijush havde tjent masser af penge" Vi skal sætte et "kommategn" før konjunktion "endnu", hvis vi forbinder en uafhængig klausul med en anden uafhængig klausul.
4. Sandip og Pijush var barndommens bedste venner, men de brugte aldrig en dag uden at modsætte sig hinanden.Ordet "endnu" kan markeres som en koordinerende konjunktion, fordi det forbinder den uafhængige klausul "de har aldrig brugt en dag uden at modsætte sig hinanden" med hovedsætningen "Sandip og Pijush var barndommens bedste venner" Vi skal sætte et "komma tegn" før ledsætningen "endnu", hvis vi forbinder en uafhængig klausul med en anden uafhængig klausul.
5. Min far er firs år gammel, men alligevel i stand til at cykle i en time.Ordet "endnu" kan markeres som en koordinerende konjunktion, fordi det forbinder klausulen "i stand til at cykle i en time" med hovedsætningen "Min far er firs år gammel."
Eksempler på "endnu" som koordinerende ledsætninger

Hvornår betragtes "endnu" ikke som konjunktion?

Ordet "endnu" kan ikke betragtes som en "sammensætning", når det spiller rollen som nogen anden dele af tale. Lad os tjekke, hvilken rolle ordet "endnu" kan spille undtagen "konjunktion".

Den koordinerende konjunktion "endnu" spiller også rollen som et adverbium ved at ændre et bestemt handlingsverbum, der allerede er startet i fortiden, men endnu ikke er afsluttet.

Adverbiet "endnu" refererer hovedsageligt til et aspekt, og det er "indtil nu"

Eksempel – Jeg skal diskutere menuen til morgendagens frokost med Mina, selvom jeg ikke har talt endnu.

Forklaring -

Ordet "endnu" bruges til at ændre verbet "tale" ved at tilføje betydningen "indtil nu" i stedet for at forbinde enhver sætning, klausul eller sætning.

Eksempler på "endnu" ikke betragtet som ledsætninger -

Lad os gennemgå sætninger, der er indrammet med ordet "endnu" som et "adverbium".

EksempelForklaring
1. Jeg gav hunden mad for omkring en time siden, men den er ikke færdig med foderet endnu.Ordet "endnu" kan markeres som et "adverbium", da det modificerer verbet "afslut" ved at tilføje betydningen "indtil nu" i sætningen, mens ordet "men" er i brug som en "sammensætning".
2. Du bliver nødt til at vente på os, fordi min kone endnu ikke er klar til at gå til festen.Ordet "endnu" kan markeres som et "adverbium", da det ændrer verbet "klar" ved at tilføje betydningen "indtil nu" i sætningen, mens ordet "fordi" er i brug som en "sammensætning".
3. Jeg hørte ti deltageres sange, og den anden sang er den bedste endnu.Ordet "endnu" kan markeres som et "adverbium", da det ændrer verbet "synge en sang" ved at tilføje betydningen "det bedste indtil nu" i sætningen, mens ordet "og" er i brug som et " konjunktion”.
4. Vi kan klare vores huslige pligter selv, og vi har ikke brug for hjælp endnu.Ordet "endnu" kan markeres som et "adverbium", da det ændrer verbet "hjælp" ved at tilføje betydningen "indtil nu" i sætningen, mens ordet "og" er i brug som en "sammenhæng".
5. Udgivelsen af ​​bogen er endnu ikke færdig, fordi bogens forside ikke er klar.Ordet "endnu" kan markeres som et "adverbium", da det ændrer verbet "publicering" ved at tilføje betydningen "indtil nu" i sætningen, mens ordet "fordi" er i brug som en "sammensætning".
Eksempler på "endnu" ikke betragtet som ledsætninger

Konklusion -

Vi kan notere os, at rollen for den koordinerende konjunktion "endnu" i en sætning på en eller anden måde ligner rollen som "men" i en sætning, fordi begge viser "kontrast" eller "modstridende" ideer eller aspekter i en sætning.

Arpita Bose Roy

Hej! Jeg er Arpita Bose Roy. Mine kvalifikationer er MA i engelsk med B. Ed. i både almen undervisning og specialundervisning. Jeg har 2 års erfaring som "sproganalytiker" hos IIT Kharagpur og 4 års erfaring som "Academic Content Developer" hos IIT Kharagpur. I øjeblikket arbejder jeg som akademisk skribent på Lambdageeks. Lad os oprette forbindelse via LinkedIn-https://www.linkedin.com/mwlite/in/arpita-bose-roy-0aa32553

Seneste indlæg