Mekanisk og termisk teknik

Platformen for alle GEEKS inden for mekanisk og termisk teknik

Poissons forhold
Ren stress
krumtapaksel
Kontinuitetsligning
Bøjning af stråle
Polytropisk proces
Massestrømningshastighed
Termisk diffusivitet
Fleksibel kobling
Hydronisk varmesystem
Hydraulisk diameter
Styrken af ​​materialer
Bøjende øjeblik
Macaulays metode og Moment Area Method
videnskabelige principper
Simpelthen understøttet stråle
Reynolds nummer
Dobbelt cyklus
Termisk stress
Kvasistatisk
Overhedning køling
Væskemekanik
Overfladespænding
Mohrs cirkel
Isentropisk proces
Bøjningsstyrke
Hookes lov
Nusselt nummer
Bulk modul
Stiv kobling
Babcock og Wilcox kedel
Varmeoverførsel ved hjælp af nanofluid
Egenskaber for væske
Termisk isolering
Adiabatisk proces
Kompressiv stress
Prandtl-nummer
Otto cyklus
Benson kedel
Carnot cyklus
Dannelsesproces
Introduktion af nanofluid
Bøjningsmomentrelaterede spørgsmål med svar
Termodynamik
Cantilever bjælke
Volumetrisk strømningshastighed
Isotermisk proces
Fouriers lov
Brayton cyklus
Diesel cyklus
AFBC kedel
en English
X