NaNO3 Lewis struktur og egenskaber: 15 komplette fakta


Soda niter, cubic niter er nogle af de andre navne på natriumnitrat. Lad os se nærmere på NaNO3 og dets fuldstændige fakta.

NaNO3 eller natriumnitrat er et krystallinsk fast stof fremstillet af et metal som natrium og ikke-metal. Dens molekylvægt er 84.99 g/mol med kogepunkt 3800C og smeltepunkt 3080C. Det bruges til fremstilling af gødning, glas, keramikemaljer og fødevarekonserveringsmidler.

Lad os se mere om NaNO3 som dets Lewis-struktur, valenselektroner, opløselighed og så videre i nedenstående afsnit.

Hvordan tegner man NaNO3 Lewis-struktur?

Den enkleste måde at visualisere et molekyles form på er gennem dets Lewis-struktur. Lad os undersøge procedurerne for at skitsere Lewis-strukturen af ​​NaNO3.

Tælling af de samlede valenselektroner

I denne fase skal det samlede antal valenselektroner i molekylet beregnes. Nitrogen har fem, oxygen har seks, og natrium har en elektron. Altså i alt 5+1+6×3=24 elektroner.

Tegning af en skeletstruktur

Hovedatomet er nitrogen, som er det mindst elektronegative grundstof i dette system. Skriv tre oxygenatomer omkring et nitrogenatom. Skab eksklusive forbindelser med hver af dem.

Fordeling af elektroner

Antallet af resterende elektroner efter binding er 16. Følg dens oktetregel for at fordele disse elektroner blandt alle atomerne. Bortset fra nitrogen er hvert atoms valens nu opfyldt.

Bindingsdannelse mellem atomerne

Da alle atomer, undtagen nitrogen, har tilfredsstillende valenser. For at tilfredsstille nitrogenets valens donerer en af ​​ilterne sit elektronpar. Følgelig danner nitrogen og oxygen en dobbeltbinding. Hele Lewis-strukturen af ​​NaNO3 er dannet ved, at natriumkationen går sammen med nitratanionen.

nano3 Lewis struktur
Lewis-struktur af NaNO3

NaNO3 Lewis strukturresonans

Resonans er delokalisering af elektroner i et molekyle. Lad os kontrollere, om NaNO3 har resonans.

NaNO3 lewis Struktur har resonans med to typer resonansstrukturer. Tilstedeværelsen af nitrat ion forårsager resonans. NaNO3 får en ekstra struktur takket være resonans mellem oxygenatomet og nitrationen. NaNO3's Lewis-struktur er dens resonansstruktur.

Resonans i NaNO3

NaNO3 Lewis-struktur Shape

Molekylets form afslører placeringen af ​​dets atomer, der er den mest stabile. Lad os undersøge NaNO3's form.

Formen af ​​NaNO3 Lewis-strukturen har en triagonal plan form. De tre oxygenatomer i denne struktur er forbundet med nitrogenatomet i midten ved hjørnerne af en ligesidet trekant. Her er hvert atom indeholdt i et enkelt plan. Krystalstrukturen af ​​NaNO3 er rhombohedral og triagonal.

NaNO3 Lewis-struktur Formel ladning

Den bedste Lewis-struktur af et molekyle vælges ved at betragte atomet med formel ladning som nul. Lad os undersøge den formelle ladning af NaNO3.

Den formelle ladning af NaNO3 Lewis struktur er ikke nul for alle atomer. Tre oxygenmolekyler, et nitrogenmolekyle og natrium er alle til stede her. Selvom alle atomer ikke har nogen formel nulladning, er NaNO3 stabil.

Den formelle ladningsfindende ligning er

  • Formel ladning= valenselektroner – enlige elektronpar – Antal bindinger
  • Den formelle ladning af to oxygenatomer = 6-4-2=0
  • Den formelle ladning af oxygenet dannede enkeltbinding med nitrogen=6-1-6=-1
  • Den formelle ladning af nitrogen= 5-4=1
  • Den formelle ladning af natrium=1-0-1=0

NaNO3 Lewis strukturvinkel

Vinklen lavet af atomerne i et molekyle er kendt som dets bindingsvinkel. Lad os undersøge Lewis-strukturen af ​​NaNO3's bindingsvinkel.

bindingsvinkel på NaNO3 Lewis struktur er 1200. Alle atomer af NaNO3 er forbundet til kernemetallet gennem hjørnerne af en ligesidet trekant, hvilket giver det en trekantet plan form. Hybridiseringen i NaNO3 godkender også triagonal plan form til molekylet.

NaNO3 Lewis-strukturoktetregel

Det periodiske systems hovedgruppeelementer overholder primært oktetreglen. Lad os undersøge, om NaNO3 overholder oktetreglen eller ej.

NaNO3 overholder oktetreglen. Natrium tager en af ​​dets elektroner ud for at fuldende dens oktet. Nitrogen har kun seks elektroner i valensskallen efter at have lavet enkeltbindinger med oxygen. Derefter donerer et af iltmolekylerne sit elektronpar. Otte elektroner udgør hele valensskallen af ​​ilt.

NaNO3 Lewis Structure Lone Pairs

Bindingsdannelse inkluderer ikke et ensomt elektronpar. Lad os se på de enlige par i Lewis-strukturen af ​​NaNO3.

Lewis-strukturen af ​​NaNO3 har syv ensomme par i alt. Hvert ensomme par er forbundet med et iltatom. To iltatomer har hver to ensomme par, sammenlignet med et iltatoms tre. Derfor er der 7 ensomme par, eller i alt 14 elektroner.

NaNO3 valenselektroner

De elektroner, der er synlige i den yderste skal, er valenselektroner. Lad os tælle valenselektronerne i Lewis-strukturen af ​​NaNO3.

NaNO3 Lewis-strukturen har 24 valenselektroner. Natrium med en, nitrogen med fem og oxygen med seks. Altså i alt 1+5+6×3=24 elektroner.

NaNO3-hybridisering

Hybridisering er processen med overlapning af atomare orbitaler. Lad os se mere om hybridiseringen i NaNO3 Lewis-strukturen.

 Lewis-strukturen af ​​NaNO3 adlyder Sp2 hybridisering. I virkeligheden efterfølges sp2-hybridisering af nitrationen. En sp2 hybrid er udviklet på det centrale nitrogen. Tre enkeltbindinger dannes, når et af nitrogenets s og to af dets p-orbitaler overlapper med oxygen.

Derefter, for at skabe en pi-binding, overlapper den uhybridiserede orbital i en af ​​oxygenerne sidelæns med nitrogen.

Er NaNO3 et fast stof?

En stoftilstand med bestemt volumen og form kaldes et fast stof. Lad os se om NaNO3 er fast.

NaNO3 er et hvidt farvet fast stof, som er krystallinsk af natur. I NaNO3 er alle partiklerne tæt og regelmæssigt forbundet og efterlader ingen tom plads.

Hvorfor og hvordan er NaNO3 et fast stof?

NaNO3 er et fast stof pga tiltrækningen mellem den positive natriumkation og de negative nitratanioneffekter i dannelsen af ​​NaNO3. Da de har en stærk forbindelse mellem hinanden på grund af ionbinding, har de højt smelte- og kogepunkt. De er stive som solide.

Er NaNO3 opløseligt i vand?

Det opløste stof kan være fast, flydende eller gas, men opløsningsmidlet bør altid være fast eller flydende. Fortæl os om opløseligheden af ​​NaNO3.

NaNO3 er opløseligt i vand. Det opløses let i vand for at skabe salpetersyre og natriumhydroxid. Temperaturen påvirker, hvor opløseligt det er. Når temperaturen stiger, opløses det let i vand. I pyridin er det næsten ikke opløseligt, men ikke i acetone.

Hvorfor og hvordan er NaNO3 opløseligt i vand?

NaNO3 er opløseligt i vand, fordi det er polært. Den ioniske forbindelse NaNO3 dannes, når natriumkationen og nitratanionen interagerer. Vand er ligeledes en polær forbindelse. På grund af den samme natur af vand og NaNO3 vil de let blive opløst for at danne en ensartet opløsning.

Er NaNO3 en molekylær forbindelse?

Ved at dele elektroner mellem atomer, der ikke har nogen ladning, skabes molekylære eller kovalente forbindelser. Lad os se om NaNO3 er molekylært eller ej.

NaNO3 er ikke et molekylært stof. Her oplades nitrat- og natriumionerne, så de er ioniske.

Hvorfor og hvordan er NaNO3 ikke molekylært?

NaNO3 er ikke molekylær pga natriumionen har en positiv ladning, mens nitrationen har en negativ ladning i NaNO3. Følgelig trækkes de modsatte ladninger til hinanden ligesom ioniske forbindelser gør.

Er NaNO3 en syre eller base?

En opløsnings surhed og basicitet kan forklares ved hjælp af en række forskellige koncepter. Lad os se om NaNO3 er en syre eller en base.

NaNO3 er hverken en syre eller en base. Som et resultat af neutraliseringsreaktionen skabes det, at det ikke har nogen sur og basisk natur.

Hvorfor og hvordan NaNO3 ikke er en syre eller base?

NaNO3 er ikke en syre eller base, fordi det dannes, når natriumhydroxid kombineres med salpetersyre. Det er et resulterende produkt af reaktion mellem en stærk base og stærk syre. Så det er et salt.

Er NaNO3 en elektrolyt?

Elektrolytter kan være stærke baser, stærke syrer eller salte, der kan overføre elektricitet, når de smeltes eller opløses i vand. Lad os kontrollere, om NaNO3 er en elektrolyt.

NaNO3 er en elektrolyt. NaNO3 viser sig at være en stærk elektrolyt i naturen, fordi den bliver fuldstændig ioniseret i vand kraftigt.

Hvorfor og hvordan er NaNO3 en elektrolyt?

NaNO3 er en elektrolyt, fordi den dissocierer i vand og derfor let leder elektricitet. Da det er dannet af NaOH og HNO3, er det en stærk elektrolyt.

Er NaNO3 et salt?

En syre og en base reagerer for at producere salt, et neutralt materiale. Lad os finde ud af, om NaNO3 er et salt eller ej.

NaNO3 er et salt. Det dannes som et resultat af neutraliseringsreaktionen mellem NaOH og HNO3. Et salt og vand dannes, når en stærk base som NaOH og en stærk syre som HNO3 blandes. Når disse to kombinerer basens hydroxylion kombineres med proton af syre for at danne NaNO3 og vand.

Er NaNO3 polært eller ikke-polært?

Polære molekyler er altid ioniske i naturen. Lad os se, om NaNO3 er polært eller ej.

NaNO3 er en polær forbindelse. Fordi det er en ionisk forbindelse, udviser det polære egenskaber i dem. Naturen af ​​alle ioniske forbindelser er polær.

Hvorfor og hvordan er NaNO3 polært?

NaNO3 er polær, fordi det dissocierer til natrium- og nitrationer i vand. Atomerne i denne situation har meget forskellige elektronegativitetsværdier. Det er derfor et polært molekyle. Derudover er atomer ikke orienteret på en symmetrisk måde.

Konklusion

NaNO3 er et kemisk stof, som er udflydende i naturen. Det giver nitrationer i gode mængder. Det er opløseligt i ammoniak og hydrazin foruden vand og bruges på forskellige områder.

Aparna Dev

Hej... Jeg er Aparna Dev, en kemi postgraduate med en god forståelse af kemi begreber. Jeg arbejder i Kerala Minerals and Metals Limited Kollam med erfaring i udvikling af elektrokatalysatorer som en del af postgraduate afhandling. Lad os oprette forbindelse via LinkedIn-https://www.linkedin.com/in/aparna-dev-76a8751b9

Seneste indlæg