Engine Plan File er genereret på en inkompatibel enhed: Hvorfor

Motorplanen er en væsentlig komponent in funktionen af en enhed. Der er dog tilfælde, hvor motorplanfilen genereres på en inkompatibel enhed, hvilket forårsager kompatibilitetsproblemer og hindrer enhedens ydeevne. Dette kan være en frustrerende oplevelse for brugere, der er afhængige af enheden til deres daglige opgaver. For at hjælpe dig med at forstå denne sag bedre, her er nogle vigtige takeaways:

Nøgleforsøg
Motorplanfilen er afgørende for en enheds funktion.
Generering af motorplanfilen på en inkompatibel enhed kan føre til kompatibilitetsproblemer.
Problemer med kompatibilitet kan resultere i dårlig enhedsydelse.

Forståelse disse vigtige takeaways vil give dig med en grundlæggende forståelse of udfordringerne forbundet med generering af motorplanfilen på en inkompatibel enhed.

Forståelse af Engine Plan Files

motorplanfilen genereres på en inkompatibel enhedsbil og motor 1

Definition og formål med motorplanfiler

Motorplanfiler er en væsentlig komponent i gang med at optimere og implementere deep learning-modeller. Disse filer genereres af rammer som TensorRT, som er specielt designet til at accelerere deep learning-inferens på GPU'er. Formålet af motorplanfiler er at give en serialiseret repræsentation af en trænet model der kan udføres effektivt på kompatible enheder.

Når du træner en dyb læringsmodel, går det igennem flere iterationer og justeringer for at opnå den ønskede nøjagtighed. Enkelt gang træningen er færdig, skal modellen optimeres til implementering på produktionssystemer. Det er her, motorplanfiler kommer i spil. De indeholder en præoptimeret version af modellen, der hurtigt kan indlæses og eksekveres, hvilket resulterer i hurtigere slutningstider.

For bedre at forstå begrebet, lad os overveje et eksempel. Antag, at du har trænet en dyb læringsmodel at klassificere billeder. Modellen er blevet trænet på en kraftfuld GPU ved hjælp af rammer som TensorFlow eller PyTorch. Men når det kommer til at implementere modellen på et produktionssystem med begrænsede ressourcer, Såsom en mobil enhed or et indlejret system, fungerer modellen muligvis ikke optimalt pga hardware begrænsninger.

Det er her, motorplanfiler bliver afgørende. Ved at generere en motorplansfil kan du optimere modellen til målenheden under hensyntagen til kontofaktorer ligesom tilgængelig hukommelse, beregningsevnerog strømforbrug. Motorplanfilen indeholder en serialiseret repræsentation af den optimerede model, som kan indlæses og udføres effektivt på målenheden, hvilket sikrer hurtigere slutningstider , bedre ydeevne.

Hvordan motorplanfiler genereres

Processen at generere motorplanfiler involverer flere trin. Lad os opdele det:

 1. Model serialisering: Det første skridt er at serialisere den trænede model til et format, der effektivt kan lagres og indlæses. Denne serialiseringsproces konverterer modellens arkitektur, vægte og andre parametre i et binært format, der let kan tilgås.
 2. Optimering: Når modellen er serialiseret, skal den optimeres til målenheden. Denne optimeringsproces involverer teknikker som lagfusion, præcisionskalibrering og kerneauto-tuning. Disse teknikker sigte på at reducere beregningenalle krav af modellen, mens den vedligeholdes dens nøjagtighed.
 3. Opbygning af motoren: Efter at modellen er optimeret, bygges motorplanfilen. Dette involverer at skabe en køretidsmotor der kan udføres effektivt den serialiserede model på målenheden. Motorplanfilen indeholder alle nødvendige oplysninger forum henrettelseninklusive den optimerede model, hukommelsestildelingerog udførelsesstrategier.
 4. Serialisering og deserialisering: Motorplansfilen serialiseres derefter til et binært format, der nemt kan gemmes og indlæses. Denne serialiseringsproces sikrer, at filen effektivt kan overføres og indlæses på målenheden. Når motorplanfilen er indlæst, deserialiseres den, hvilket rekonstruerer den optimerede model og tilhørende køretidsmotor.

Almindelige enheder, der er kompatible med motorplanfiler

Engine plan filer er kompatible med en bred vifte af enheder, herunder:

 • GPU'er: Engine plan-filer er primært designet til at accelerere deep learning-inferens på GPU'er. De kan bruges med forskellige GPU arkitekturs, Såsom NVIDIAs RTX-serie, og er kompatible med rammer som CUDA og TensorRT.
 • CPU'er: Mens GPU'er er det foretrukne valg for deep learning-inferens kan motorplanfiler også udføres på CPU'er. Imidlertid, præstationen er muligvis ikke så optimeret som på GPU'er, som CPU'er har færre parallelle behandlingsmuligheder.
 • Indlejrede Systemer: Motorplanfiler kan implementeres på indlejrede systemer, Såsom kant enheder or IoT-enheder. Disse enheder ofte har begrænsede beregningsressourcer, hvilket gør optimeringen leveret af motorplanfiler afgørende for effektiv slutning.
 • Supercomputere: Motorplanfiler kan også udføres på supercomputere, som giver massiv regnekraft. Dette giver mulighed for højtydende dyb læringsslutning on store datasæt.

Det er vigtigt at bemærke, at motorplanfiler ikke er kompatible med alle enheder. Nogle enheder understøtter muligvis ikke de nødvendige rammer Eller har hardware begrænsninger som gør dem uforenelige. I sådanne tilfælde skal modellen muligvis genopbygges eller modificeres for at fungere med målenheden.

Inkompatible enheder og motorplanfiler

motorplanfilen genereres på en inkompatibel enhedsbil og motor 2

In verdenen of softwareudvikling, kompatibilitet er nøglen. Der er dog tilfælde, hvor visse enheder er muligvis ikke kompatibel med motorplanfiler. I denne artikel, vil vi udforske grundene bag enhedsinkompatibilitet, sammenstødet at generere en motorplanfil på en inkompatibel enhed, og fælles spørgsmål og fejlmeddelelser, der kan opstå i sådanne situationer.

Hvad gør en enhed inkompatibel

Der er flere faktorer der kan bidrage til, at en enhed er inkompatibel med motorplanfiler. En af hovedårsagerne is forskellen in hardware arkitektur. Engine plan filer er genereret specifikt til en bestemt type af hardware, såsom GPU'er eller specialiserede acceleratorer. Hvis den enhed, du bruger, ikke har de nødvendige hardwarekomponenter eller funktioner, der kræves af motorplanfilen, vil den blive betragtet som inkompatibel.

Lad os f.eks. sige, at du har en maskinlæringsmodel der bruger de nyeste funktioner of NVIDIAs TensorRT-bibliotek. Din enhed understøtter dog ikke disse funktioner eller kører en ældre version of biblioteket. I dette tilfælde, ville det ikke være muligt at generere en motorplanfil for den pågældende enhed, da det ville kræve funktioner, der ikke er tilgængelige.

Virkningen af ​​at generere en motorplanfil på en inkompatibel enhed

Forsøg på at generere en motorplanfil på en inkompatibel enhed kan have forskellige konsekvenser. En af de mest fælles spørgsmål is fiaskoen at bygge motorplanfilen helt. Processen kan resultere i fejl eller advarsler, der indikerer, at enheden ikke er kompatibel eller mangler de nødvendige komponenter.

For eksempel, hvis du forsøger at generere en motorplanfil, der bruger CUDA beregningsevne 7.0 på en enhed, der kun understøtter beregningsevne 6.0, vil processen mislykkes. Den inkompatible enhed vil ikke være i stand til at udføre de nødvendige CUDA instruktioner, hvilket fører til fejl under byggeprocessen.

Almindelige problemer og fejlmeddelelser

Når du beskæftiger dig med inkompatible enheder og motorplanfiler, kan du støde på en rækkevidde af problemer og fejlmeddelelser. Her er nogle få almindelige:

 1. Inkompatibel CUDA-version: Denne fejlmeddelelse angiver, at den version af CUDA, der er installeret på din enhed, ikke er kompatibel med motorplanfilen. For at løse dette skal du opdatere din CUDA installation til en version det er kompatibelt med kravene til motorplanfilen.
 2. Mangler GPU-driver: Hvis din enhed ikke har det nødvendige GPU driver installeret, kan du støde på denne fejlmeddelelse. For at løse dette, skal du installere den relevante GPU driver til din enhed.
 3. Ikke-understøttet hardware: Denne fejlmeddelelse antyder, at din enhed ikke opfylder hardwarekravene specificeret af motorplanfilen. I sådanne tilfælde skal du muligvis opgradere din enhed eller bruge en anden kompatibel enhed.
 4. Serialiserings-/deserialiseringsfejl: Uforenelige enheder kan kæmpe med serialiserings- og deserialiseringsprocessen af motorplanfiler. Dette kan føre til fejl undervejs beregningen eller når du forsøger at indlæse den serialiserede motorplanfil. For at løse dette skal du muligvis genopbygge motorplanfilen på en kompatibel enhed.

Det er vigtigt at bemærke det de konkrete problemstillinger og fejlmeddelelser, du støder på, kan variere afhængigt af og software biblioteker, versioner og hardware konfigurationer involveret. Hvis du støder på eventuelle problemer, anbefales det at konsultere dokumentationen eller søge assistance hos de relevante supportkanaler.

Løsninger og løsninger

motorplanfilen genereres på en inkompatibel enhedsbil og motor 3

Sådan identificeres kompatible enheder

Når du arbejder med motorplanfiler, er det afgørende at sikre det enhederne hvor planfilens genereres, er kompatible. For at identificere kompatible enheder kan du følge disse trin:

 1. Tjek versionen af ​​den software, du bruger, såsom TensorRT, CUDA og Python. Sørg for at versionerne er kompatible med hinanden og med målenheden.
 2. Bekræft det GPU-modellen du bruger, understøttes af den software og de biblioteker, du bruger. nogle funktioner er muligvis ikke tilgængelig på ældre GPU-modeller.
 3. Sørg for, at beholderen eller miljø, som du kører din kode i de nødvendige afhængigheder og biblioteker.
 4. Check dokumentationen og udgivelsesnoterne af den software og de biblioteker, du bruger. De giver ofte oplysninger om kompatible enheder og eventuelle kendte problemer.

Hvis du f.eks. bruger TensorRT 7.2, CUDA 10.2 og Python 3.8, kan du henvise til dokumentationen for at se, hvilke GPU-modeller er understøttet og sørg for, at din enhed er på listen.

Trin, der skal tages, når en motorplanfil genereres på en inkompatibel enhed

Hvis du har genereret en motorplanfil på en inkompatibel enhed, kan du støde på problemer, når du prøver at bruge den på en anden enhed. Her er de trin, du kan tage for at løse problemet denne situation:

 1. Identificer den inkompatible enhed hvorpå motorplanfilen blev genereret.
 2. Bestem den kompatible enhed, som du vil bruge motorplanfilen på.
 3. Hvis det er muligt, skal du genopbygge motorplanfilen på den kompatible enhed. Dette sikrer det planfilen er optimeret til den specifikke enhed , dens evner.
 4. Hvis det ikke er muligt at genopbygge motorplanfilen, skal du muligvis ændre din kode eller script for at håndtere uforeneligheden. Dette kan indebære tilpasning modelarkitekturen, ved brug af en anden version af softwaren eller fremstilling andre nødvendige ændringer.

For eksempel, hvis du har genereret en motorplanfil på en RTX 2080 GPU, men du vil bruge det på en ældre GPU der ikke understøtter visse funktioner, skal du muligvis ændre din kode for at fjerne eller erstatte disse ikke-understøttede funktioner.

Forebyggende foranstaltninger for at undgå inkompatibilitetsproblemer i fremtiden

For at undgå problemer med inkompatibilitet når man arbejder med motorplansfiler, er det vigtigt at tage forebyggende foranstaltninger. Her er nogle trin du kan følge:

 1. Hold altid din software og opdaterede biblioteker. Nyere versioner omfatter ofte fejlrettelser, ydeevne forbedringer, og støtte til nyere enheder.
 2. Kontroller regelmæssigt dokumentationen og udgivelsesnoterne af den software og de biblioteker, du bruger. Dette hjælper dig med at holde dig orienteret om eventuelle ændringer eller opdateringer, der kan påvirke kompatibiliteten.
 3. Test dine kode- og motorplanfiler on en række af enheder for at sikre kompatibilitet på tværs af forskellige hardware konfigurationer.
 4. Brug version kontrol at spore ændringer i din kode og afhængigheder. Dette giver dig mulighed for nemt at vende tilbage til en tidligere fungerende version hvis der opstår kompatibilitetsproblemer.
 5. Opret et reproducerbart miljø ved at dokumentere de specifikke versioner af software, biblioteker og afhængigheder, der bruges i dit projekt. Dette er med til at sikre, at andre kan reproducere dine resultater uden at støde på kompatibilitetsproblemer.

Du kan f.eks. vedhæfte en requirements.txt-fil or en conda environment.yml-fil til dit projekt, Som omfatter de nødvendige afhængigheder , deres versioner.

Ved at følge disse forebyggende foranstaltninger, kan du minimere chancerne af at møde problemer med inkompatibilitet med motorplanfiler i fremtiden.

Casestudier

Eksempler på problemer med inkompatible enheder og motorplanfiler

In verdenen af teknologi er kompatibilitet nøglen. Der er dog tilfælde, hvor der opstår problemer på grund af inkompatible enheder og motorplanfiler. Lad os udforske et par eksempler at forstå disse spørgsmål bedre.

Eksempel 1: Inkompatibel enhed

Forestil dig at du har en maskinlæringsmodel som du vil implementere på en GPU forum hurtigere beregning. Men når du forsøger at køre modellen på din GPU, støder du på en fejl angiver, at enheden er inkompatibel. Dette kan være frustrerende, især når du har investeret tid og kræfter i at bygge modellen.

Eksempel 2: Inkompatibel Engine Plan File

Lad os nu overveje et scenarie hvor du med succes har bygget en motorplanfil vha en bestemt version af TensorRT. Men når du forsøger at deserialisere filen på en anden maskine med en anden version af TensorRT, støder du på kompatibilitetsproblemer. Motorplanfilen indlæses ikke, hvilket resulterer i fejl og uventet adfærd.

Hvordan disse problemer blev løst

Løsning af problemer med inkompatible enheder og motorplanfiler kræver omhyggelig analyse og fejlfinding. Lad os undersøge de trin, der er taget for at løse problemet disse problemer in vores eksempler.

Eksempel 1: Inkompatibel enhed

At løse problemet af en inkompatibel enhed, skal du sikre dig, at din GPU opfylder de nødvendige krav. Check specifikationerne of din maskinlæringsramme og kontroller, om din GPU understøtter de nødvendige funktioner. Hvis ikke, skal du muligvis overveje at opgradere din hardware eller finde en alternativ løsning det er kompatibelt med din nuværende opsætning.

Eksempel 2: Inkompatibel Engine Plan File

Når man beskæftiger sig med inkompatible motorplanfiler, det første skridt er at identificere versionen stemmer ikke overens. Tjek den version af TensorRT, der blev brugt til at generere planfilen og sammenlign den med den version, der er installeret på maskinen hvor du forsøger at deserialisere filen. Hvis der er et misforhold, du har et par muligheder:

 1. Opgrader eller nedgrader og TensorRT version on målmaskinen for at matche den version, der bruges til serialisering.
 2. Genopbyg motorplanfilen ved hjælp af den kompatible version af TensorRT.
 3. Hvis det er muligt, skal du serialisere modellen i et format, der er kompatibelt med flere versioner af TensorRT, såsom at bruge ONNX-formatet.

Erfaringer og bedste praksis

Det kan være udfordrende at håndtere inkompatible enheder og motorplanfiler, men der er værdifulde lektioner at lære af disse oplevelser. Her er nogle bedste praksis at huske på:

 1. Dobbelttjek altid kompatibiliteten krav fra din maskinlæringsramme , enhederne du planlægger at bruge.
 2. Holde styr på versionerne of software biblioteker og rammer du bruger hele vejen igennem udviklingsprocessen.
 3. Opdater jævnligt din software biblioteker for at sikre kompatibilitet med de seneste versioner.
 4. Vedligehold et testmiljø hvor du kan reproducere og fejlfinde kompatibilitetsproblemer.
 5. Dokumenter de trin, der er taget for at løse kompatibilitetsproblemer for fremtidig reference.

Ved at følge disse bedste praksis, kan du minimere chancerne at støde på kompatibilitetsproblemer og sikre en smidigere implementeringsproces forum dine maskinlæringsmodeller. Husk, kompatibilitet er afgørende for sømløs integration , optimal ydelse.

Er inkompatibiliteten af ​​enheden relateret til Engine 14-forklaringen for begyndere?

Ja, inkompatibiliteten af ​​enheden kan være relateret til motor 14 forklaret for begyndere. At forstå det grundlæggende i motor 14 kan hjælpe med at fejlfinde eventuelle kompatibilitetsproblemer med enheden. Begyndere bør fokusere på at lære motorens 14 grundlæggende principper for at sikre problemfri enhedsintegration.

Ofte stillede spørgsmål

Almindelige forespørgsler om motorplanfiler og inkompatible enheder

Her er nogle almindelige spørgsmål relateret til motorplanfiler og inkompatible enheder:

 1. Hvad er en motorplanfil?
  En motorplanfil er en serialiseret fil der indeholder en præ-optimeret beregningsgraf forum en specifik deep learning-model. Det er genereret ved hjælp af rammer som TensorRT og er designet til at køre effektivt på kompatible enheder, såsom GPU'er.
 2. Hvordan genereres en motorplanfil?
  For at generere en motorplansfil starter du typisk med en trænet deep learning-model in en ramme som TensorFlow eller PyTorch. Så bruger du TensorRT-biblioteket at optimere modellen og serialisere den til en motorplanfil. Denne proces involverer forskellige trin, såsom lagfusion, præcisionskalibrering og kerneauto-tuning, for at maksimere ydeevnen på målenheden.
 3. Kan en motorplanfil bruges på enhver enhed?
  Nej, en motorplanfil er specifik for den enhed, den blev genereret til. Det er ikke kompatibelt med forskellige enheder eller arkitekturer. For eksempel en motorplanfil genereret til en NVIDIA RTX GPU fungerer muligvis ikke på en enhed uden CUDA support eller en anden GPU-model.
 4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har en inkompatibel enhed?
  Hvis du har en inkompatibel enhed, skal du genopbygge motorplanfilen for din specifikke enhed. Dette indebærer installation de nødvendige softwareafhængigheder, såsom CUDA og TensorRT, og kører derefter modeloptimerings- og serialiseringsprocessen en gang til. Sørg for at følge dokumentationen og retningslinjerne fra den ramme og det bibliotek, du bruger.
 5. Er det muligt at deserialisere en motorplanfil og beregne på en anden enhed?
  Nej, deserialisering af en motorplanfil og beregning på en anden enhed er ikke muligt. Motorplanfilen indeholder enhedsspecifikke optimeringer og konfigurationer, der ikke er kompatible med andre enheder. Hvis du skal beregne på en anden enhed, skal du genopbygge motorplanfilen for den pågældende enhed.

Detaljerede svar og forklaringer

 1. Hvad er nøglekomponenterne i en motorplanfil?
  En motorplanfil består af følgende nøglekomponenter:
 2. Beregningsgraf: Den optimerede beregningsgraf of den dybe læringsmodel.
 3. Enhedsspecifikke konfigurationer: Konfigurationsindstillinger specifikt for målenheden, som f.eks CUDA version, GPU arkitekturog TensorRT version.
 4. Serialiserede parametre: Serialiserede parametre af modellen, herunder vægte og skævheder.
 5. Kan jeg inkludere tilpassede lag eller operationer i en motorplanfil?
  Ja, du kan inkludere brugerdefinerede lag eller operationer i en motorplanfil. Du skal dog sørge for en brugerdefineret plugin implementering forum disse lag eller operationer for at sikre kompatibilitet med TensorRT. Dette indebærer implementering de nødvendige CUDA-kerner og tilmelding det brugerdefinerede plugin med TensorRT.
 6. Hvordan kan jeg vedhæfte en motorplanfil til mit script for at drage den slutning?
  For at vedhæfte en motorplanfil til dit manuskript til slutning, kan du bruge TensorRT API leveret af den ramme, du bruger. Dette involverer typisk indlæsning af motorplanfilen, oprettelse en udførelseskontekst, og derefter køre inferens ved hjælp af de angivne inputdata. API-dokumentationen og eksempler fra rammen vil guide dig gennem processen.

Yderligere ressourcer til yderligere læsning og forståelse

Hvis du ønsker at dykke dybere ned i motorplanfiler og inkompatible enheder, er her nogle ekstra ressourcer som du kan finde nyttig:

 • NVIDIA TensorRT-dokumentation: Den officielle dokumentation for TensorRT, som giver detaljeret information på motorplanfiler, enhedskompatibilitet og optimeringsteknikker.
 • TensorRT GitHub Repository: GitHub-lageret til TensorRT, hvor du kan finde eksempel kode, tutorials og samfundsdiskussioner relateret til motorplanfiler og TensorRT brug.
 • Deep Learning Framework Dokumentation: Dokumentationen forum populære deep learning rammer som TensorFlow og PyTorch, som dækker emner relateret til model træning, optimering og serialisering.

Husk, at forstå motorplanfiler og enhedskompatibilitet er afgørende for effektiv implementering af deep learning-modeller på GPU'er. Ved at følge retningslinjerne , bedste praksis leveret af den ramme og det bibliotek, du bruger, kan du sikre optimal ydelse og kompatibilitet med din målenhed.

Ofte stillede spørgsmål

Q1: Hvad betyder det, når motorplanfilen genereres på en inkompatibel enhed?

A1: Når motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed, betyder det, at den enhed, der bruges til at generere filen, ikke er kompatibel med kravets af motorplanfilen.

Q2: Hvordan kan jeg afgøre, om motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed?

A2: Du kan afgøre, om motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed ved at kontrollere for eventuelle fejlmeddelelser eller advarsler relateret til enhedskompatibilitet under generationsproces.

Q3: Hvad sker der, hvis motorplanfilen genereres på en inkompatibel enhed?

A3: Hvis motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed, kan det resultere i fejl eller problemer, når du forsøger at bruge filen på en kompatibel enhed. Filen fungerer muligvis ikke som forventet eller virker måske slet ikke.

Q4: Kan jeg bruge motorplanfilen, der er genereret på en inkompatibel enhed på en kompatibel enhed?

A4: Det anbefales generelt ikke at bruge en motorplanfil, der er genereret på en inkompatibel enhed på en kompatibel enhed. Filen er muligvis ikke optimeret til den kompatible enhed, hvilket fører til suboptimal ydelse eller fejl.

Q5: Hvad skal jeg gøre, hvis motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed?

A5: Hvis motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed, skal du genskabe filen på en kompatibel enhed. Dette sikrer, at filen er optimeret til målenheden og undgår eventuelle kompatibilitetsproblemer.

Q6: Er der et specifikt krav til enheden for at generere en motorplanfil?

A6: Ja, det kan der være specifikke krav til enheden til generering af en motorplanfil. Det er vigtigt at kontrollere dokumentationen eller retningslinjerne fra den ramme eller det bibliotek, du bruger, for at sikre kompatibilitet.

Spørgsmål 7: Hvad betyder "forventer beregning" i forbindelse med en inkompatibel enhed?

A7: "Forventer beregning" refererer til kravet af et bestemt beregningsevne eller funktionssæt af en enhed til generering af en motorplanfil. Hvis enheden ikke opfylder de forventede beregningskrav, anses det for at være inkompatibelt.

Q8: Kan jeg ændre motorplanfilen for at gøre den kompatibel med en anden enhed?

A8: Det anbefales ikke at ændre motorplanfilen for at gøre den kompatibel med en anden enhed. Filen er typisk optimeret til en bestemt enhed, og ændring af det kan føre til uforudsigelig opførsel eller fejl.

Q9: Er der nogen alternative løsninger, hvis motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed?

A9: Hvis motorplanfilen er genereret på en inkompatibel enhed, en alternativ løsning er at regenerere filen på en kompatibel enhed. En anden mulighed er at konsultere dokumentationen eller supportressourcerne for det framework eller bibliotek, du bruger til yderligere vejledning.

Q10: Hvordan kan jeg forhindre generering af motorplanfilen på en inkompatibel enhed?

A10: For at forhindre generering af motorplanfilen på en inkompatibel enhed skal du sikre dig, at du bruger en kompatibel enhed til generationsproces. Check enhedskravene og retningslinjer fra rammen eller biblioteket for at sikre kompatibilitet.

Læs også: